W krainie tulipanów

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

26 września 2020 r. odbyła się prezentacja niezwykłej książki zespołu autorów pod kierownictwem prof. Arkadiusza Nowaka z PAN Ogrodu Botanicznego – CZRB w Powsinie oraz dr hab. Marcina Nobisa z Instytutu Botaniki UJ pt. „Ilustrowana flora Tadżykistanu i obszarów przyległych”. Spotkaniu autorskiemu towarzyszyło otwarcie wystawy plenerowej w Alei Dębowej pt. „W krainie tulipanów”. 

Tajikistan-news-big.jpg

Od ubiegłej soboty w Alei Dębowej można obejrzeć wystawę pt. „W krainie tulipanów – polscy botanicy śladami Leona Barszczewskiego”. Ojczyzną tulipanów nie jest, wbrew powszechnej opinii, Holandia, ale jedne z najcenniejszych obszarów światowej bioróżnorodności - stepy i ziołorośla Pamiro-Ałaju i Tien-Szanu w Środkowej Azji. To w Tadżykistanie, Kirgistanie i Uzbekistanie występuje dziko ok. 50 gatunków tych przepięknych roślin. Polscy botanicy, podążając śladami Leona Barszczewskiego, eksplorują te tereny już od ponad 15 lat. Leon Barszczewski, wybitny polski podróżnik i odkrywca, w XIX w. w tych samych dolinach i na tych samych szczytach zbierał rośliny, badał lodowce i poszukiwał złóż kopalin.  

Fascynująca i bogata flora Tadżykistanu 

Owocem 15-letnich badań prowadzonych w środkowej Azji są nie tylko liczne publikacji w prestiżowych czasopismach i dziesiątki tysięcy fotografii, ale również wyjątkowa, ilustrowana monografia o florze Tadżykistanu i obszarach przyległych (ang. „Illustrated Flora of Tajikistan and Adjacent Areas”). W opracowaniu po raz pierwszy opisano 150 nowych dla nauki zespołów roślinnych. Autorzy pod kierownictwem prof. dra hab. Arkadiusza Nowaka i dra hab. Marcina Nobisa stworzył unikalny katalog roślin obejmujący 1864 gatunki (na ponad 7 tys. fotografii), w tym ok. 700 gatunków endemicznych, czyli roślin unikatowych dla danego miejsca albo regionu. Zaznaczono również gatunki roślin zagrożonych na terytorium Tadżykistanu.  

Monografia ta będzie cennym źródłem informacji nie tylko dla naukowców z Tadżykistanu, Kirgistanu, Uzbekistanu czy Chin, ale dla każdego, kto interesuje się bogactwem flory Azji Środkowej.