Puszcza Białowieska. Miniprzewodnik naukowy

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Instytut Biologii Ssaków PAN opublikował miniprzewodnik naukowy o Puszczy Białowieskiej. Kiedy powstała Puszcza? Czy stworzyli ją ludzie? Czy jest lasem pierwotnym? W publikacji badacze przystępnie i zwięźle przedstawiają historię, wartości przyrodnicze i problemy ochrony najlepiej zachowanego lasu naturalnego Europy.

Puszcza_miniprzewodnik_2.jpg

Fot. Eliza Dorota Łozowska

„Czy Puszcza Białowieska jest lasem pierwotnym? Takich lasów na Ziemi już nie ma, gdyż skutki działań człowieka (np. zanieczyszczenia atmosfery) dotarły wszędzie. Puszcza jest jednak w Europie Środkowej lasem o charakterze najbardziej zbliżonym do pierwotnego i tak bywa nazywana. Można natomiast powiedzieć, że w przeważającej części jest lasem naturalnym: powstałym i utrzymującym się w wyniku naturalnych procesów i zaburzanym działalnością ludzką w niewielkim stopniu w porównaniu z innymi lasami Europy”.

Publikacja dostępna jest na stronie internetowej IBS PAN.