Spotkanie inauguracyjne programu PASIFIC

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

5 listopada 2020 r. w godzinach 14.00-16.00 odbędzie się inauguracja programu PASIFIC. To program stypendialny dla naukowców z całego świata, którzy będą mogli realizować swoje badania w instytutach Polskiej Akademii Nauk i Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w transmisji wydarzenia online.

pasific-big-news.png

Program PASIFIC

Program PASIFIC (ang. Polish Academy of Sciences’ Individual Fellowships: Innovation & Creativity) to projekt, którego celem jest umożliwienie 50 naukowcom dowolnej narodowości, reprezentujących wszystkie dziedziny naukowe, odbycie dwuletnich pobytów naukowych w instytutach Polskiej Akademii Nauk oraz w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej. Badacze ubiegający się o stypendium muszą posiadać stopień doktora lub równoważny.

Dzięki programowi PASIFIC będzie możliwe zacieśnienie kontaktów między instytutami PAN a innymi instytucjami naukowymi w Polsce i za granicą, nawiązanie i pogłębienie relacji z sektorem pozaakademickim oraz wzmocnienie kadry naukowej instytutów.

Spotkanie online

W spotkaniu inaugurującym program PASIFIC będą uczestniczyć przedstawiciele Polskiej Akademii Nauk: prezes PAN – prof. Jerzy Duszyński, wiceprezes PAN - prof. Paweł Rowiński oraz dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN - prof. Andrzej Rychard. Wezmą w nim udział również prof. Zbigniew Błocki - dyrektor Narodowego Centrum Nauki oraz członkowie Rady Doradczej programu PASIFIC: prof. Michael Giersig (Wolny Uniwersytet Berliński i Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN), prof. Barbara Romanowicz (Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley, członkini Rady Naukowej ERC), prof. Oliver Jens Schmitt (Austriacka Akademia Nauk oraz Uniwersytet Wiedeński) oraz prof. Jerzy Paszkowski (Uniwersytet Cambridge).

PASIFIC to projekt Polskiej Akademii Nauk współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Horyzont 2020, Marie Skłodowska-Curie Actions Co-funding of regional, national and international programmes (MSCA COFUND).

Więcej informacji o programie PASIFIC i transmisji wydarzenia online na stronie wydarzenia.