Inauguracja programu PASIFIC już dzisiaj - obejrzyj transmisję online

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Już jutro, 5 listopada 2020 r., w godzinach 14.00-16.00 zapraszamy na spotkanie inauguracyjne międzynarodowego programu stypendialnego PAN, które odbędzie się online. Dzięki programowi PASIFIC do Polski przyjedzie 50 wyróżniających się naukowców z całego świata, którzy będą prowadzić swoje badania w instytutach Polskiej Akademii Nauk i Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej.  

pasific-news-logo.jpg

Podczas spotkania inauguracyjnego organizatorzy przedstawią założenia programu, jego cele i korzyści płynące nie tylko dla samych naukowców odwiedzających Polskę, ale i dla polskich badaczy oraz instytutów Polskiej Akademii Nauk. Dzięki projektowi instytuty PAN będą mogły zatrudnić wyróżniających się naukowców z całego świata, a także zacieśnić współpracę z innymi instytucjami naukowymi w Polsce i za granicą, nawiązać i pogłębić relacje z sektorem pozaakademickim oraz wzmocnić kadrę naukową instytutów. 

Program PASIFIC 

Program PASIFIC (ang. Polish Academy of Sciences’ Individual Fellowships: Innovation & Creativity) to program stypendialny Polskiej Akademii Nauk współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Marie Skłodowska-Curie Actions Co-funding of regional, national and international programmes (MSCA COFUND). 

Dzięki programowi do Polski na dwa lata przyjedzie 50 wybitnych naukowców z całego świata reprezentujących wszystkie dziedziny naukowe. Będą oni mogli realizować swoje projekty badawcze w wybranym instytucie Polskiej Akademii Nauk lub Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej. Warunkiem otrzymania stypendium przez naukowca jest posiadanie stopnia doktora lub posiadanie równoważnego doświadczenia badawczego.

Spotkanie online 

W spotkaniu inaugurującym program PASIFIC będą uczestniczyć: prezes PAN - prof. Jerzy Duszyński, wiceprezes PAN - prof. Paweł Rowiński oraz Ewa Kuśmierczyk, dyrektor Biura ds. Doskonałości Naukowej PAN. Ponadto wezmą w nim udział członkowie Rady Doradczej programu PASIFIC: prof. Michael Giersig (Wolny Uniwersytet Berliński i Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN), prof. Jerzy Paszkowski (Uniwersytet Cambridge), prof. Barbara Romanowicz (Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley, członkini Rady Naukowej ERC) oraz prof. Oliver Jens Schmitt (Austriacka Akademia Nauk oraz Uniwersytet Wiedeński). Wśród zaproszonych gości znaleźli się także dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN - prof. Andrzej Rychard, prof. Zbigniew Błocki - dyrektor Narodowego Centrum Nauki oraz dr Anna P. Orłowska, stypendystka programu POLONEZ.

Transmisja spotkania online na stronie wydarzenia. 

Wszystkich uczestników wydarzenia serdecznie prosimy o wypełnienie krótkiego formularza rejestracyjnego.