Wyzwania i możliwości medycyny regeneracyjnej webinarium

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Terapie komórkami macierzystymi i inne zagadnienia medycyny regeneracyjnej zostaną poruszone podczas webinarium, które odbędzie się 25 listopada 2020 r. o godzinie 10:00. Organizatorem wydarzenia pt. „Wyzwania i możliwości medycyny regeneracyjnej: Raport EASAC z polskiej perspektywy” jest Komitet Biotechnologii PAN.  

Wyzwania_i_możliwości_medycyny_regeneracyjnej__webinarium.png

Medycyna regeneracyjna to dziedzina na pograniczu medycyny, inżynierii tkankowej i biologii molekularnej, która obejmuje badania nad procesem gojenia się ran i naprawy uszkodzonych tkanek, komórek i narządów przez zastosowanie np. terapii genowej czy terapii komórkami macierzystymi. Te ostatnie przyciągnęły w ostatnich czasach sporo uwagi opinii publicznej. Obecnie na rynku istnieje szeroka oferta komercyjna zastosowań terapii komórkowych (często bez wystarczających podstaw nazywanych macierzystymi) w leczeniu wielu schorzeń. Jednak skuteczność i bezpieczeństwo większości z nich nie jest potwierdzone rzetelnymi badaniami naukowymi.  

Podczas webinarium zaproszeni goście będą dyskutować o wyzwaniach i możliwościach medycyny regeneracyjnej z polskiej perspektywy. Paneliści i prelegenci nawiążą do raportu przygotowanego przez Naukową Radę Doradczą Akademii Europejskich (ang. European Academies' Science Advisory Council - EASAC) oraz Federację Europejskich Akademii Medycznych (ang. Federation of European Academies of Medicine - FEAM), który ukazał się 2 czerwca 2020 r. Swój wkład w jego powstanie wnieśli m.in. uczeni z Polski. 

Spotkanie otworzy przemówienie prof. Romualda Zabielskiego, wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk. Podczas sesji głównej, prowadzonej przez prof. Ewę Łojkowską i prof. Józefa Dulaka, zabiorą również głos prof. Giulio Cossu oraz dr hab. n. med Dariusz Śladowski. Dyskusję panelową, w której będą uczestniczyć dr Joanna Różyńska, dr hab.  Marlena Pecyna, dr hab. Marcin Waligóra, prof. Iwona Grabska-Liberek, prof. Justyna Drukała oraz dr hab. n. med. Marek Ussowicz, poprowadzą prof. Maria Anna Ciemerych-Litwinienko oraz prof. Józef Dulak. Wydarzenie podsumują organizatorzy: prof. Romuald Zabielski, prof. Tomasz Twardowski, prof. Ewa Łojkowska oraz prof. Józef Dulak. Webinarium organizowane jest przez Komitet Biotechnologii PAN. 

Dołącz do spotkania 25 listopada 2020 r. o godz. 10:00 na stronie wydarzenia.