Wyzwania medycyny regeneracyjnej. Podsumowanie webinarium

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Czym jest eksperyment leczniczy? Skuteczność których terapii komórkowych potwierdzono dotychczas naukowo? Na co powinni zwrócić uwagę pacjenci poszukujący ratunku w tzw. terapiach komórkami macierzystymi? Między innymi na te pytania odpowiedzi udzielili naukowcy, prawnicy i bioetycy podczas webinarium poświęconego medycynie regeneracyjnej, zorganizowanego przez Polską Akademię Nauk i Komitet Biotechnologii PAN.

Wyzwania_i_możliwości_medycyny_regeneracyjnej_webinarium.jpg

Odbywające się pod koniec listopada webinarium PAN, zatytułowane „Wyzwania i możliwości medycyny regeneracyjnej: raport EASAC-FEAM z polskiej perspektywy” zgromadziło kilkunastu ekspertów różnych dziedzin, a także prawie 410 internautów, co świadczy o zapotrzebowaniu na aktualną i rzetelną informację na temat terapii komórkowych. Celem webinarium było omówienie licznych niejasności metodologicznych, medycznych, etycznych i prawnych związanych z użyciem komórek macierzystych w tak zwanym eksperymencie leczniczym.

Dotychczasowy przekaz medialny doprowadził do powstania wielu nieuzasadnionych przekonań leżących u podstaw przypisywania na wyrost niektórym komórkom zdolności regeneracji uszkodzonych tkanek i narządów. Wyzwaniem stojącym przed badaczami jest potwierdzenie ich cech jako komórek macierzystych. Jest to niezbędne nie tylko dla rzetelności naukowej i przyszłego rozwoju tego obszaru badawczego, ale przede wszystkim istotne dla pacjentów oczekujących na nowe terapie wielu nieuleczalnych dotychczas chorób. Rzetelne informacje poparte badaniami naukowymi prowadzonymi zgodnie z opracowanymi standardami są kluczowe dla pacjentów i ich rodzin, którzy w desperacji sięgają po niepotwierdzone, a zarazem potencjalnie niebezpieczne, bardzo kosztowne zabiegi.

PAN jako pełnoprawny członek EASAC (European Academies Science Advisory Council) nie tylko uczestniczyła w opracowaniu raportu EASAC-FEAM omawiającego możliwości zastosowania terapeutycznego komórek macierzystych, ale poczuwa się również do obowiązku upowszechniania w społeczeństwie aktualnego stanu wiedzy na temat terapii komórkowych. Dlatego też do udziału w spotkaniu zaproszono zarówno badaczy, lekarzy jak i bioetyków na co dzień zajmujących się tym zagadnieniem.

Zaproszeni goście przypomnieli, że badania nad zastosowaniem komórek macierzystych prowadzone są już od kilkudziesięciu lat. Dotychczas tylko w przypadku kilku terapii zgromadzono wystarczającą ilość dowodów naukowych, by móc je bezpiecznie stosować do leczenia określonych schorzeń. Wielokrotnie podkreślano też czym jest eksperyment leczniczy, w jakich warunkach może być przeprowadzany i że nieetycznym zachowaniem jest domagać się zapłaty za procedurę, której skuteczność ani bezpieczeństwo nie zostały wcześniej potwierdzone w badaniach klinicznych.

Webinarium „Wyzwania i możliwości medycyny regeneracyjnej: raport EASAC-FEAM z polskiej perspektywy” zorganizowały wspólnie PAN oraz Komitet Biotechnologii PAN, w komitecie organizacyjnym zasiadali: prof. Józef Dulak, prof. Ewa Łojkowska, prof. Tomasz Twardowski oraz prof. Romuald Zabielski.

Nagranie z webinarium oraz odpowiedzi na pytania zadane przez internautów dostępne są na stronie wydarzenia.

Zapraszamy również do zapoznania się z relacją ze spotkania.