O transformacji energetycznej w magazynie „Academia”

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Za 80 lat głównym źródłem energii na Ziemi będzie Słońce, ponieważ w przeciwieństwie do surowców kopalnych jego energii nie da się wyczerpać do końca istnienia ludzkości. Na konieczność przejścia od paliw kopalnych do OZE wskazuje prof. Jan Kiciński, dyrektor Instytutu Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku, członek korespondent PAN, w artykule „Transformacja, ale jaka?” w magazynie PAN „Academia”.

transformacja ale jaka jan kicinski mag.academia

Emisje szkodliwych gazów, rolnictwo intensywne, zatrucie środowiska odpadami to czynniki, które najbardziej niszczą Ziemię i doprowadzą do upadku cywilizacji, jaką znamy. Aby zmniejszyć oddziaływanie człowieka na planetę, należy wprowadzić gospodarkę bezemisyjną, wprowadzić ekologiczne rolnictwo oraz zwiększyć wykorzystanie wtórnych odpadów.

Przyczyny pogarszającego się stanu klimatu

W artykule „Transformacja, ale jaka?” prof. Jan Kiciński definiuje bariery stojące na przeszkodzie do uratowania Ziemi. Upatruje ich w mentalności ludzi, denializmie klimatycznym i klimatycznym „apartheidzie”. Zjawisko klimatycznego „apartheidu” polega na założeniu, że kraje najbogatsze emitują najwięcej zanieczyszczeń, ale z powodu tych emisji to kraje najbiedniejsze ucierpią najbardziej przez udział w konfliktach, wojnach i przymusowych migracjach.

Autor wyjaśnia, na czym polega naruszenie kruchej równowagi w przyrodzie: „Spalanie paliw kopalnych przez człowieka emituje do atmosfery 37 mld ton dwutlenku CO2 rocznie i mimo że ilości te stanowią niewielką część CO2 w naturalnym cyklu, to z uwagi na tempo ich przyrostu pozostają niezrównoważone i się kumulują”.

Energia nieodległej przyszłości: Słońce i wodór

Przejście z energii opartej na paliwach kopalnych do energii pozyskiwanej z OZE jest nieuniknione. Prognozy mówią o wzroście energii pochodzącej z OZE z obecnego poziomu 22% do 85% w 2100 r. Za 80 lat głównym źródłem energii będzie Słońce. Dużą rolę odegra też wodór otrzymywany z odnawialnych źródeł energii i paliw kopalnych.

Prof. dr hab. inż. Jan Kiciński jest dyrektorem Instytutu Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku i kierownikiem Zakładu Energetyki Rozproszonej. Był kierownikiem kilku wysokobudżetowych, ogólnokrajowych projektów badawczych z ekoenergetyki i nowych technologii OZE. Jest kierownikiem projektu strategicznego Biostrateg III, którego celem jest opracowanie modelu prosumenckiego gmin wiejskich. Członek korespondent PAN.

Artykuł prof. Jana Kicińskiego „Transformacja, ale jaka?” w magazynie PAN „Academia”.

Pełne wydanie magazynu nr 1(65) magazynu „Academia”.