Rejestracja na kongres CEBC

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

4. Środkowoeuropejski Kongres Biomedyczny jest skierowany do lekarzy klinicystów różnych specjalności, farmaceutów, farmakologów, biologów, biotechnologów, chemików, toksykologów oraz studentów z obszaru biomedycyny. Odbędzie się w formie online 7-9 czerwca. Trwa rejestracja.

cebc20210527.jpg

Środkowoeuropejski Kongres Biomedyczny (Central European Biomedical Congress, CEBC) będzie poświęcony tematowi „The impact of bioinformatics and omics on biology and medicine”. Dostarczy uczestnikom informacji o najnowszych technologiach i metodach badawczych w naukach biologicznych i medycznych oraz pozwoli na wymianę doświadczeń z naukowcami z całego świata. Na wykładach plenarnych, sesjach tematycznych, sesjach posterowych oraz warsztatach uczestnicy poznają możliwości „multi-omiki”, rozszerzonej rzeczywistości, sieci neuronalnych oraz komercjalizacji wyników badań z perspektywy ośrodków akademickich i firm farmaceutycznych.

Młodzi naukowcy będą mogli zaprezentować wyniki swoich badań oraz porozmawiać z liderami badań biomedycznych skupiających się na ośrodkowym układzie nerwowym, w tym laureatami prestiżowych grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC).

Wśród zaproszonych czołowych wykładowców, którzy potwierdzili uczestnictwo, będą:

  • prof. Francesco Pavone – Europejskie Laboratorium Spektroskopii Nieliniowej oraz Wydział Fizyki Uniwersytetu Florenckiego (Włochy),
  • prof. David E. Nichols – Szkoła Farmacji Uniwersytetu Purdue (Stany Zjednoczone),
  • prof. Francesco Battaglia – Instytut Dondersa Uniwersytetu im. Radbouda w Nijmegen (Holandia).

Abstrakty można przesyłać do 5 czerwca.

Organizatorami kongresu są Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk oraz Wydział Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pierwotnie kongres miał się odbyć w formule stacjonarnej w 2020 r.

Wszystkie szczegóły dotyczące kongresu można znaleźć na stronie internetowej: www.cebc.pl.

Źródło informacji: Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN