Raport EASAC dot. dekarbonizacji w budownictwie

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

25% emisji gazów cieplarnianych w Europie pochodzi z budynków. Specjaliści Naukowej Rady Doradczej Akademii Europejskich (EASAC) sugerują fundamentalne zmiany w polityce. Swoje rekomendacje opublikowali w raporcie. PAN jest członkiem EASAC.

 easacreport20210602.jpg

Porozumienie paryskie z 2016 r. zawiera plan, którego celem jest ograniczenie globalnego ocieplenia. Unia Europejska powinna więc działać, aby 250 milionów istniejących na jej terenie budynków i nowo powstające obiekty miały prawie zerowe emisje gazów cieplarnianych. W nowym raporcie eksperci nominowani przez akademie członkowskie Naukowej Rady Doradczej Akademii Europejskich (European Academies’ Science Advisory Council, EASAC) wzywają do podjęcia działań.

Rekomendacje EASAC:

1. Stopniowe wycofywanie paliw kopalnych do 2030 r., zwiększenie dostaw zdekarbonizowanej energii elektrycznej i ciepła do budynków, przemysłu i transportu oraz przyspieszenie prac nad pozyskiwaniem i składowaniem dwutlenku węgla.
2. Przyznawanie dotacji i innych form zachęty, które zmniejszają koszty dostosowania budynków do norm energetycznych.
3. Regulowanie poziomów emisji gazów cieplarnianych związanych z materiałami budowlanymi; promowanie materiałów pochodzących z recyklingu, ponownego wykorzystywania materiałów budowlanych i renowacji obiektów zamiast rozbiórek.
4. Zmiana przepisów budowlanych oraz zasad przyznawania certyfikatów i dotacji służąca stawianiu nowych i odnowionych budynków funkcjonujących przy prawie zerowej emisji gazów cieplarnianych.
5. Promowanie dobrego zdrowia; dzięki remontom poprawia się jakość powietrza, zwiększa dostęp do naturalnego światła oraz zapobiega przeciągom i przegrzaniu budynków, a także ogranicza emisje gazów cieplarnianych.
6. Wspieranie władz centralnych i lokalnych w dotrzymywaniu zobowiązań ws. dekarbonizacji.
7. Modernizowanie przemysłu budowlanego.
8. Poprawa dostępu właścicieli budynków i profesjonalistów do danych dotyczących emisji gazów cieplarnianych pochodzących z materiałów budowlanych, a także danych dotyczących zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych w nowych i remontowanych budynkach.
9. Aktualizacja prawodawstwa Unii Europejskiej w celu stopniowego wycofywania paliw kopalnych, zwiększenia dostaw energii odnawialnej i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych z budynków.

Raport „Decarbonisation of buildings: for climate, health and jobs” w języku angielskim.

Naukowa Rada Doradcza Akademii Europejskich zrzesza krajowe akademie nauk Unii Europejskiej oraz Norwegii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Doradza decydentom UE w sprawach związanych z nauką. PAN jest członkiem stowarzyszenia EASAC.