Wodór, nowe źródło energii na świecie

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

O roli wodoru w transformacji energetycznej, jego produkcji i wyzwaniach z nią związanych pisze prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak w artykule „Wodór w energetyce” na łamach najnowszego numeru magazynu PAN „Academia”. Autor jest ekspertem ds. energetyki, członkiem rzeczywistym PAN, w latach 2010–2018 przewodniczącym Komitetu Problemów Energetyki PAN. Całe wydanie „Academii” jest dostępne online.

wodor_news_20210607.jpg

Wodór powszechnie uważa się za znaczący element transformacji energetyki. Od 1975 do 2018 roku jego zużycie wzrosło z 29 mln do 115 mln ton rocznie. Szacuje się, że w 2050 roku zapotrzebowanie na to źródło energii osiągnie 18%. Rozwój energetyki wodorowej może wspomóc uzyskanie stanu neutralności klimatycznej.

W pierwszej części swojego artykułu prof. Tadeusz Chmielniak definiuje energetykę wodorową jako zespół procesów i modułów technologicznych, na które składają się produkcja wodoru, jego magazynowanie, transport i konwersja do pożądanych postaci energii.

Technologie wodorowe

Technologie wodorowe wnoszą duży wkład w dekarbonizację transportu i usprawnienie procesów przemysłowych. Ich rozwój umożliwi rozwiązanie trzech dużych wyzwań, które stoją przed globalną energetyką. Jak pisze autor artykułu, są to: „konieczność zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na czyste paliwa gazowe, ciekłe i energię elektryczną; konieczność wzrostu efektywności produkcji paliw i energii oraz minimalizacja emisji szkodliwych substancji do atmosfery, w tym emisji gazów cieplarnianych, na końcowym etapie wykorzystania energii”.

Prof. Tadeusz Chmielniak opisuje w artykule sposoby produkcji wodoru na skalę przemysłową oraz jej koszty w zależności od kraju i wybranych metod, podkreślając ilość wytwarzanego przy okazji dwutlenku węgla. Wymienia także liczne zastosowania technologii wodorowej – przede wszystkim w energetyce (także na wielką skalę), w ciepłownictwie, gospodarce komunalnej czy transporcie.

W artykule czytamy także o wyzwaniach i barierach towarzyszących transformacji energetycznej i rozwojowi gospodarki wodorowej. Autor wymienia wśród nich m.in. problemy techniczno-ekonomiczne i prawne oraz niedostateczne zasoby surowcowe.

O autorze

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak to autor i współautor ponad 330 prac naukowych, w tym kilkunastu monografii i książek poświęconych istotnym problemom rozwoju energetyki. W latach 2010–2018 był przewodniczącym Komitetu Problemów Energetyki PAN. Członek rzeczywisty PAN oraz wielu rad naukowych i komitetów redakcyjnych czasopism naukowych.

Artykuł prof. Tadeusz Chmielniaka „Wodór w energetyce”.