Konferencja „Jakość w medycynie w Polsce i na świecie trendy i perspektywy”

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Od 14 do 16 czerwca odbywa się 3. międzynarodowa konferencja „Jakość w medycynie w Polsce i na świecie – trendy i perspektywy”. W wydarzeniu organizowanym przez Stację Naukową PAN w Paryżu wzięli udział prof. Jerzy Duszyński, prezes PAN i dr Krzysztof Pyrć z Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy wchodzą w skład zespołu doradczego ds. COVID-19 przy prezesie PAN.

jd_news_20210616_bg.jpg

Konferencja przebiega pod hasłem “The Role of Interprofessional Collaboration in Improving Quality of Care in the Time of Pandemic” („Rola współpracy międzybranżowej w poprawie jakości opieki w czasie pandemii”). Jej celem jest omówienie metod i strategii systemów opieki zdrowotnej w Polsce, Francji i innych krajach oraz wymiana doświadczeń opartych na analizie epidemii COVID-19. Szczególnie skupia się na roli współpracy międzyresortowej i międzynarodowej w obliczu światowego kryzysu epidemiologicznego. Przedstawiciele zespołu doradczego ds. COVID-19 przy prezesie PAN podzielili się swoim wkładem w badanie pandemii koronawirusa w Polsce. Interdyscyplinarny zespół wydał do tej pory 15. specjalnych stanowisk, które zawierają rekomendacje dla służb publicznych i całego społeczeństwa.

Transmisja z 1. dnia

Transmisja z 2. dnia

Oprac. na podstawie informacji Stacji Naukowej PAN w Paryżu