Polonez Bis NCN konkurs o granty na badania w polskich jednostkach

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Konkurs Narodowego Centrum Nauki Polonez Bis jest skierowany do naukowców z zagranicy i ma pomóc im prowadzić badania w polskich jednostkach naukowych. Jednym z laureatów poprzedniej wersji konkursu jest dr Panagiotis Theodorakis. Naukowiec pracuje dziś w Instytucie Fizyki PAN.

 polonezbislogo.jpg

W trzech naborach w konkursie Polonez Bis zrekrutowanych zostanie 120 doświadczonych zagranicznych naukowców, którzy na 24 miesiące przyjadą do Polski, aby prowadzić swoje badania w instytucjach publicznych i prywatnych. Najbliższy nabór wniosków rozpocznie się 15 września.

Dr Panagiotis Theodorakis został w Polsce, w Instytucie Fizyki PAN

Polonez Bis jest kontynuacją zakończonego programu Polonez. Jednym z laureatów jest dr Panagiotis Theodorakis. Naukowiec pracuje dziś w Instytucie Fizyki PAN, gdzie prowadził badania finansowane z grantu NCN. Przed przyjazdem do Polski pracował w Imperial College w Londynie, na uniwersytecie i politechnice w Wiedniu, odbył staże podoktorskie w Instytucie Maxa Plancka i na uniwersytecie w Moguncji. Decyzję o podjęciu pracy naukowej w Polsce podjął wspólnie z przyszłą żoną, także badaczką. Dr Panagiotis Theodorakis realizuje także granty z konkursów NCN Sonata Bis oraz Opus przyznane na badania kontrolowania płynów przy pomocy surfaktantów i kierowania ruchem płynu za pomocą podłoży gradientowych.

Zgłoszenia do konkursu grantowego Polonez Bis NCN

Naukowcy zakwalifikowani w konkursie będą mogli liczyć na wynagrodzenie w wysokości 53,5 tys. euro rocznie i grant badawczy. Program uzupełni cykl szkoleń oraz możliwość współpracy ze start-upami i organizacjami pozarządowymi.

W konkursie mogą brać udział naukowcy, którzy mają doktorat lub przynajmniej czteroletnie doświadczenie badawcze i w ciągu trzech ostatnich lat przynajmniej dwa lata mieszkali i pracowali poza Polską. Zgłoszenia należy składać wspólnie z instytucjami przyjmującymi w Polsce.

NCN uruchomiło wyszukiwarkę Polonez Bis Partner Search Tool, która ma pomóc nawiązać kontakt między naukowcami z zagranicy a instytucjami przyjmującymi.

Polonez Bis jest współfinansowany przez Komisję Europejską i Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu Marie Skłodowska-Curie Cofund. Pierwszy nabór wniosków rozpocznie się 15 września i potrwa do 15 grudnia. Kolejne konkursy rozpoczną się w marcu i wrześniu 2022 r.

Szczegóły programu Polonez Bis NCN.

Oprac. na podstawie informacji Narodowego Centrum Nauki