Jak rozmawiać z pacjentem? Książka o komunikacji medycznej

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Czy lekarz w trosce o stan zdrowia pacjenta może nie udzielić mu informacji? Jak rozmawiać z chorym, aby zebrać dane potrzebne do postawienia diagnozy i dobrania leczenia? Kwestię komunikacji medycznej omawia książka „Językowe, prawne i dydaktyczne aspekty porozumiewania się z pacjentem” pod redakcją prof. Marka Kulusa, dr Antoniny Doroszewskiej i dr Marty Chojnackiej-Kuraś wydana przez PAN.

język med www 2

Teksty do książki napisali członkowie Zespołu Języka Medycznego Rady Języka Polskiego przy prezydium PAN, jego współpracownicy i goście jego posiedzeń.

Publikacja porusza temat komunikacji lekarzy i pielęgniarek z pacjentami, komunikacji w onkologii, a także zdrowia psychicznego. „Autorzy zebranych w tomie prac omawiają wybrane językowe i prawne aspekty komunikacji medycznej (m.in. sposoby nazywania i opisywania tej dziedziny w dotychczasowych publikacjach, problemy natury prawnej związane z informowaniem pacjenta o ryzyku), praktyczne zagadnienia codziennych rozmów lekarzy z pacjentami (m.in. w obliczu konieczności uzyskania świadomej zgody pacjenta), a także dzielą się uwagami dydaktycznymi dotyczącymi nauczania komunikacji na uczelniach medycznych” – czytamy we wstępie redaktorów: prof. Marka Kulusa z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Rady Języka Polskiego PAN, dr Antoniny Doroszewskiej z WUM i RJP PAN oraz dr Marty Chojnackiej-Kuraś z Uniwersytetu Warszawskiego i RJP PAN.

Prawo pacjenta do informacji

Rozmowa lekarza z pacjentem składa się z informacji o stanie pacjenta, projektu postępowania lekarza, uzgodnienia realizacji projektu, dyrektyw wykonawczych, psychicznego oddziaływania leczniczego i opiekuńczego. W książce znajdziemy porównanie modeli informowania pacjenta, a także opis problemów, z jakimi mogą się spotkać medycy przy uzyskiwaniu świadomej zgody pacjenta.

„Zgodnie z obowiązującym w Polsce ustawodawstwem pacjentowi należy się informacja w pełnym zakresie potrzebnym do podjęcia decyzji zdrowotnych. Ujmowana jest jako prawo pacjenta” – pisze dr hab. Maria Boratyńska i tłumaczy, czym jest nadmierna informacja i kiedy informowanie pacjenta ze względu na możliwe pogorszenie się jego zdrowia może być zbędne.

W publikacji znajduje się też analiza badania przeprowadzonego wśród 971 studentów I roku WUM na temat ich opinii o programie nauczania umiejętności komunikacji na uniwersytecie.

Cała publikacja „Językowe, prawne i dydaktyczne aspekty porozumiewania się z pacjentem” jest dostępna w wersji cyfrowej.

Aby otrzymać wydanie papierowe, należy napisać na adres e-mail czasopisma@pan.pl. Liczba egzemplarzy ograniczona (mamy 20 bezpłatnych sztuk). Osoby z Warszawy, które wcześniej mailowo zgłoszą chęć otrzymania książki, prosimy o odbiór osobisty.