Zmiana klimatu zmiana naszego życia. Książka komitetu PAN

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Uwarunkowania klimatyczne to jeden z najważniejszych czynników, który zmienia życie na Ziemi. Monografia „Zmiana klimatu – skutki dla polskiego społeczeństwa i gospodarki” zawiera 14 artykułów naukowych przedstawiających wpływ zmian środowiskowych na jakość życia człowieka, regiony i państwa. Publikację wydał Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN.

20210827_zklimatu.png

Zmiany klimatyczne to jeden z najważniejszych czynników wpływających obecnie na środowisko. Oddziałują one na funkcjonowanie ekosystemów, a także na działalność gospodarczą człowieka. Artykuły w książce są podzielone na dwa rozdziały dotyczące: klimatu i środowiska oraz relacji między zmianami klimatu a człowiekiem.

„Siła oddziaływania zmian klimatu na człowieka jest bardzo duża. Koncentracja gazów cieplarnianych w atmosferze rośnie, a skutki tego procesu są już dostrzegalne gołym okiem. Niestety zmiany te, w przeważającej mierze, mają niekorzystny charakter. Jednocześnie zauważa się dużą bezwładność procesów klimatycznych, co oznacza, że nawet przy zahamowaniu wzrostu koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze temperatura Ziemi będzie nadal rosła” – piszą we wprowadzeniu prof. Konrad Prandecki i prof. Małgorzata Burchard-Dziubińska, pod których redakcją naukową powstała publikacja.

Artykuły naukowców związanych z Polską Akademią Nauk::

  • prof. Marta Kołodziej-Sobocińska, „Migracje zwierząt związane ze zmianami klimatycznymi a nowe choroby”,
  • prof. Andrzej M. Jagodziński, dr Marcin Pietras, dr Marcin K. Dyderski, „Migracje drzew i grzybów mykoryzowych w wyniku przesuwania się stref klimatycznych”,
  • prof. Tomasz Walczykiewicz, „Wpływ działalności antropogenicznej na system klimatyczny i jego konsekwencje – w oczekiwaniu na VI Raport Międzyrządowego Panelu do spraw Zmiany Klimatu”,
  • dr Konrad Prandecki, „Emisja gazów cieplarnianych w Polsce – podstawowe kryterium działań naprawczych”,
  • prof. Małgorzata Burchard-Dziubińska, „Systemy społeczno-gospodarcze w Polsce wobec ryzyka związanego ze zmianą klimatu”,
  • Joanna Zarzyńska , prof. Romuald Zabielski, „Adaptacja produkcji zwierzęcej do zmian klimatycznych”,
  • prof. Romuald Zabielski, dr Paweł Kojs, „Jak żyć w perspektywie nadchodzących zmian klimatycznych? Omówienie 38. raportu EASAC »Konieczność działań na rzecz klimatu w celu ochrony zdrowia ludzkiego w Europie« z czerwca 2019 r.”.

Publikacja „Zmiana klimatu – skutki dla polskiego społeczeństwa i gospodarki” jest dostępna w wersji online.

Aby otrzymać wydanie papierowe, należy napisać na adres e-mail czasopisma@pan.pl. Liczba egzemplarzy ograniczona. Osoby z Warszawy, które wcześniej mailowo zgłoszą chęć otrzymania książki prosimy o odbiór osobisty.