II nabór do programu stypendialnego PASIFIC

Od 15 września trwa drugi nabór do programu stypendialnego PASIFIC Polskiej Akademii Nauk. Naukowcy z całego świata i ze wszystkich dziedzin naukowych mogą starać się o dwuletnie pobyty badawcze w instytutach PAN, które zaczną się między lipcem a listopadem 2022 r. Wnioski można składać do 30 grudnia 2021 r.

 pasific-call2launch.png

Kandydaci mogą aplikować o pobyt w jednym z instytutów PAN i i Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.  Stypendyści PASIFIC otrzymają miesięczne wynagrodzenie w wysokości ok. 2500 euro netto. Naukowcom, którzy przyjadą do Polski z rodzinami przyznany zostanie także dodatek rodzinny. Ponadto naukowcy będą mieli do dyspozycji budżet na badania i koszty bezpośrednie w wysokości do 60 000 euro.

Dla kogo program PASIFIC

Aby ubiegać się o stypendium w ramach programu PASIFIC, kandydaci muszą posiadać co najmniej stopień naukowy doktora lub mieć 4-letnie równoważne doświadczenie badawcze w pełnym wymiarze pracy. Muszą również przestrzegać zasady mobilności MSCA i nie prowadzić swoich głównych działań w Polsce dłużej niż 12 miesięcy w ciągu trzech lat poprzedzających ostateczny termin naboru (31 grudnia 2018 – 30 grudnia 2021).

Niezbędne informacje i dokumenty znajdują się na stronie PASIFIC.

Pierwszy nabór

W pierwszym konkursie PASIFIC zostanie wyłonionych 35 najlepszych stypendystów, którzy przyjadą do Polski między styczniem a marcem 2022 r. W terminie zgłosiło się 348 naukowców – 106 naukowczyń i 242 naukowców – z 60 krajów. Najwięcej, bo aż 147 wniosków, dotyczyło obszaru nauk inżynieryjnych i technicznych, 109 – nauk społecznych i humanistycznych, a 92 – nauk o życiu. Rekordzistą wśród instytutów Polskiej Akademii Nauk stał się Instytut Filozofii i Socjologii, do którego kandydowało aż 27 badaczek i badaczy. Wiele osób chciało realizować swoje badania również w Instytucie Chemii Fizycznej (22 osób), Instytucie Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego (14 osób), Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią oraz Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla (po 13 osób). Wyniki pierwszego naboru zostaną ogłoszone do listopada 2021 roku.

Najczęściej zadawane pytania o PASIFIC: https://pasific.pan.pl/faq/