Kroniki pandemii w najnowszym magazynie „Academia”

„Kroniki pandemii” to zbiór 27 stanowisk oraz kalendarium przygotowane przez Interdyscyplinarny Zespół doradczy ds. COVID-19 przy prezesie PAN. Zespół od lipca 2020 roku merytorycznie informował o przebiegu pandemii, komentował dynamikę zmian oraz dawał konkretne zalecenia.

 a686f16c-7706-41af-882a-c460553a82ae.jpg

 

Numer „Academii” pt. „Kroniki pandemii. Lata 2020-2021” to drugie obszerne opracowanie naukowców porządkujące wiadomości dotyczące wirusa SARS-CoV-2 i powodowanej przez niego choroby COVID-19. Teksty tworzone przez Zespół ukazywały się na bieżąco online, raportowały przebieg pandemii, omawiały systemowe problemy utrudniające walkę z nią, a także prostowały nierzetelne doniesienia. Poruszone też były ekonomiczne, psychologiczne i społeczne skutki epidemii, której skutki będą odczuwane długo po jej zakończeniu.

Jak piszą naukowcy, od początku chcieli tłumaczyć pandemię zwykłym obywatelom: „Z uwagi na setki tysięcy doniesień prasowych czy miliony wzmianek w mediach społecznościowych, często z sobą sprzecznych, społeczeństwo było bardzo zdezorientowane i tym samym podatne na irracjonalne, fałszywe tezy o epidemii. Naszą intencją stało się więc prowadzenie czytelnika, niebędącego ekspertem w dziedzinie COVID-19, po meandrach wiedzy o tej chorobie aż do chwili opracowania dobrych sposobów jej leczenia i zwalczenia jej pandemii”.

Kalendarium

Zbiór tekstów zamyka zapis najważniejszych wydarzeń związanych z pandemią COVID-19 w podziale na Polskę i świat. Kalendarium pozwala szybko zorientować się w przebiegu pandemii, a czytelnikom zagranicznym zrozumieć polski kontekst.

O autorach

Autorami stanowisk i kalendarium jest zróżnicowana grupa naukowców: prof. Jerzy Duszyński (biochemik), dr Anna Afelt (geografka), prof. Małgorzata Kossowska (psycholożka), dr hab. Anna Ochab-Marcinek (fizyczka teoretyczna), prof. Radosław Owczuk (anestezjolog), dr Wojciech Paczos (ekonomista), dr Anna Plater-Zyberk (antropolożka), prof. Marcin Pryć (wirusolog), prof. Magdalena Rosińska (epidemiolożka), prof. Andrzej Rychard (socjolog) oraz dr hab. Tomasz Smiatacz (zakaźnik).

Więcej o zespole.

Przeczytaj bezpłatnie nr 4(68) magazynu „Academia”.