Konkurs na projekty polsko tajwańskie

Polska Akademia Nauk i Ministerstwo Nauki i Technologii w Tajpej ogłaszają konkurs na propozycje nowych wspólnych projektów badawczych. Projekty mają być realizowane w latach 2023-2024 w ramach porozumienia obu jednostek.

 20220509_taiwan_bg.jpg

PAN oraz Ministerstwo Nauki i Technologii w Tajpej (ang. Ministry of Science and Technology, MOST) podpisały Porozumienie o współpracy naukowej. 

W ramach umowy będą realizowane wspólne projekty badawcze naukowców z obu krajów. Możliwe są projekty mobilnościowe przyjazdowe do Polski lub wyjazdowe na Tajwan. Z finansowania mogą skorzystać pracownicy naukowi jednostek PAN oraz innych jednostek naukowych z terenu Polski. 

Wnioski należy wypełniać na formularzach „Zgłoszenie wspólnego polsko - ... projektu badawczego” i przesyłać wyłącznie w wersji elektronicznej do Biura Współpracy z Zagranicą PAN na adres Renata.Kuskowska@pan.pl do 30 lipca 2022

Więcej informacji: tel. +48 22-182-65-11, Renata.Kuskowska@pan.pl

Historia współpracy  

Współpraca PAN z parterami tajwańskimi ma wieloletnią tradycję. Początkowo była prowadzona w ramach Porozumienia PAN z Narodową Radą Naukową w Taipei (ang. National Science Council), a obecnie z MOST. Corocznie ogłaszany jest konkurs na wspólne dwuletnie projekty mobilnościowe, który cieszy się dużym zainteresowaniem naukowców także spoza PAN. Kontakty z naukowcami tajwańskimi to doskonała okazja do poznania najnowszych technologii wykorzystywanych m.in. w naukach biologicznych, medycznych, technicznych. 

Źródło informacji: Biuro Współpracy z Zagranicą PAN