Konkurs na najlepszą pracę naukową i badawczą z zakresu obszaru obronności pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło 1. edycję konkursu na najlepszą pracę naukową i badawczą z zakresu obronności. W skład Kapituły Honorowej konkursu weszli: Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego - prof. dr hab. Stanisław Koziej; Sekretarz stanu w MON - Czesław Mroczek; Prezes Polskiej Akademii Nauk - prof. Michał Kleiber; Prezes Urzędu Patentowego - dr. Alicja Adamczak; Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski; Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON - dr inż. Stanisław Walicki; Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON - gen. dyw. pil. dr Leszek Cwojdziński; Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej - gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk.

Nagrody w Konkursie będą przyznawane za najlepszą pracę naukową i badawczą z obszaru obronności posiadającą charakter aplikacyjny.

Suma nagród w konkursie wynosi 100 000 zł, w tym:
- nagroda I stopnia 50 000 zł,
- nagroda II stopnia 30 000 zł,
- nagroda II stopnia 20 000 zł.

Instytucjami uprawnionymi do zgłaszania wniosków w konkursie są:
- uczelnie wyższe publiczne i niepubliczne;
- instytuty badawcze, towarzystwa naukowe;
- przedsiębiorstwa - pomioty gospodarcze;
- konsorcja naukowo-przemysłowe.

Wnioski konkursowe wg wzorów zawartych w regulaminie mogą być kierowane w terminie do 31 grudnia 2012 roku na adres:
Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON,
Al. Niepodległości 218,
00-911 Warszawa.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas VI konferencji "Badania naukowe w obszarze techniki i technologii obronnych", którą zaplanowano na kwiecień 2013 r. Odpowiedzi na wszelkie pytania związane z konkursem można uzyskać pod telefonem: (22) 684 67 38 albo pisząc na adres: rlewinski@mon.gov.pl lub gjastrzebski@mon.gov.pl.

DO POBRANIA:

Regulamin konkursu