Instytuty naukowe PAN na liście Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

W obecności prof. Barbary Kudryckiej, minister nauki i szkolnictwa wyższego i premiera Donalda Tuska ogłoszona została lista Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących. Zwycięskie jednostki naukowe otrzymają bardzo wysokie środki na dalszy rozwój i badania. Lista jest wynikiem konkursu w ramach rozpoczętego narodowego programu wspierania najlepszych jednostek naukowych w Polsce. Status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego otrzymały najlepsze w swojej dziedzinie ośrodki naukowe.

Laureatami pierwszej edycji zostało sześć jednostek w dziedzinie nauk ścisłych, nauk medycznych i farmaceutycznych oraz nauk o zdrowiu. Status KNOW na lata 2012-2017 otrzymały: Warszawskie Centrum Nauk Matematycznych, Krakowskie Konsorcjum Naukowe im. Mariana Smoluchowskiego „Materia-Energia-Przyszłość", Warszawskie Akademickie Konsorcjum Chemiczne, Konsorcjum Naukowe Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Instytutu Farmakologii PAN, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Centrum Badań Innowacyjnych w Białymstoku.

Jednostki flagowe polskiej nauki wyłoniła specjalna komisja ekspertów złożona z polskich i zagranicznych uczonych – 6 z Polski i 18 z najlepszych ośrodków naukowych na świecie. Członkowie komisji oceniali m.in. potencjał naukowy jednostek i ich pracowników, międzynarodowe wskaźniki publikacji i cytowań, realizowane projekty badawcze, wdrożenia i patenty, współpracę z otoczeniem gospodarczym oraz plan naukowego rozwoju.

W grupie wyróżnionych statusem Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego znajdują się jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk. Są to:

w dziedzinie nauk matematycznych:
Instytut Matematyczny PAN w Warszawie – w ramach Warszawskiego Centrum Nauk Matematycznych.

w dziedzinie nauk fizycznych:
Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie w ramach Krakowskiego Konsorcjum Naukowego im. Mariana Smoluchowskiego „Materia-Energia-Przyszłość".

w dziedzinie nauk medycznych:
Instytut Farmakologii PAN w Krakowie – w ramach Konsorcjum Naukowego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Instytutu Farmakologii PAN.

w dziedzinie nauk o zdrowiu:
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN w Warszawie – w ramach Centrum Badań Innowacyjnych w Białymstoku – Center for Innovative Research (CIR).

Polska Akademia Nauk gratuluje wszystkim wyróżnionym jednostkom naukowym i życzy dalszych sukcesów.

12.07.2012