Wizyta Prezesa PAN w Kijowie

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

W dniach 23–27 września 2015 r. Prezes PAN, prof. Jerzy Duszyński przebywał w Kijowie. W trakcie wizyty wziął on udział w międzynarodowej konferencji „Ion channels trimming the brains”, na której wygłosił wykład pt. „Recent challenges and opportunities for the Polish Academy of Sciences”.

Ponadto prof. Duszyński wziął udział w posiedzeniu rady programowej Przedstawicielstwa "Polska Akademia Nauk w Kijowie", a także odbył rozmowy z kierownictwem Narodowej Akademii Nauk Ukrainy oraz z ministrem oświaty i nauki Ukrainy, prof. Serhijem Kwitem.