Seminarium o innowacjach w naukach o życiu i współpracy instytucji naukowych z biznesem

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

13 października 2015 r. w Warszawie odbyło się belgijsko-polskie seminarium dotyczące innowacji w dziedzinie nauk o życiu oraz współpracy instytucji naukowych z biznesem, w którym uczestniczył król Belgii Filip I.

Seminarium „Innovation in Life Sciences. Bridging Academic and Industrial Research” otworzył wiceprezes PAN prof. Paweł Rowiński. Witając gości powiedział, że świat stawia wyzwania i oczekiwania wobec nowych specjalizacji naukowych, co wymaga doskonałości w prowadzonych badaniach. Pokreślił także, że współpraca nauki i biznesu jest niezbędna oraz że oba sektory mogą się wzajemnie od siebie wiele nauczyć.

Słowo wstępne, dotyczące rozwoju innowacji w sferze ochrony zdrowia, zarówno w badaniach naukowych sektora akademickiego, jak i transferu wiedzy do sektora przemysłu, wygłosiła Pascale Delacomminette, dyrektor Walońskiej Agencji Eksportu i Inwestycji Zagranicznych (AWEX). Delacomminette zwróciła uwagę, że współpraca obu sektorów owocuje poprawą ochrony zdrowia i konkurencyjnością ekonomiczną, a najskuteczniejsze są te badania, które prowadzi się we współpracy z innymi krajami.
Następnie zaprezentowano badania naukowe sektora akademickiego w Polsce i w Belgii. Przedstawione zostały profile działalności zaproszonych do udziału w seminarium instytucji naukowych oraz wybrane osiągnięcia, m.in. projekt CePT i Bastion Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Belgijsko-polskie seminarium z udziałem króla Belgii Filipa I
Belgijsko-polskie seminarium z udziałem króla Belgii Filipa I

W kolejnej części seminarium skupiono się na wynikach współpracy nauki i biznesu takich jak m.in. Park Naukowy Uniwersytetu w Gandawie, który łączy badaczy z dziedziny nauk o życiu, szpital uniwersytecki, inkubator naukowy oraz firmy – małe i notowane na giełdzie czy inicjatywa GIGA Uniwersytetu w Liège, gdzie badania biotechnologiczne umożliwiają współpracę naukowców, platform technologicznych, transfer technologii i szkolenia.

Wśród zaprezentowanych inicjatyw znalazło się Centrum Cyklotronowe Bronowice, będące częścią Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Jest to obecnie jedyny w Polsce i jeden z najnowocześniejszych w Europie ośrodek radioterapii protonowej, dającej możliwość precyzyjnego leczenia guzów onkologicznych umiejscowionych w różnych częściach ciała człowieka.

Na zakończenie seminarium premier Walonii Paul Magnette wprowadził słuchaczy w ogólne założenia swojego rządu dotyczące polityki naukowej regionu, a przedstawiciele biznesu, zademonstrowali najnowsze osiągnięcia belgijskiej myśli technologicznej w dziedzinie nauk o życiu od strony współpracy z instytucjami naukowymi.