Polsko-rosyjskie forum ekonomiczne w Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

22 października 2015 r w Instytucie Ekonomii Rosyjskiej Akademii Nauk odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa zatytułowana „Imperatywy współpracy w niespokojnym świecie”. Organizatorem spotkania była Stacja Naukowa PAN w Moskwie we współpracy z Instytutem Ekonomii Rosyjskiej Akademii Nauk i Instytutem Nauk Ekonomicznych PAN. Patronat nad wydarzeniem objęła Ambasada RP w Moskwie.

Uczestników powitał zastępca Ambasadora RP w Moskwie minister Mirosław Cieślik. Kilkanaście referatów wygłosili rosyjscy naukowcy oraz profesorowie Joanna Kotowicz-Jawor i Lesław Pietrewicz z Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, prof. Elżbieta Mączyńska, Prezes PTE z warszawskiej SGH, Juliusz Kotyński z Akademii Finansów i Biznesu oraz Ryszard Michalski, przedstawiciel Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur. Profesor Jerzy Kleer z Komitetu Prognoz PAN „Polska 2000 Plus” nie mógł uczestniczyć w spotkaniu, nadesłał jednak tekst swojego wykładu. Podczas konferencji gospodarzy reprezentowali: nowy szef Instytutu Ekonomii Rosyjskiej Akademii Nauk Michaił J. Gołownin, jego zastępczyni Swietłana P. Glinkina, Artiom W. Małygin, prorektor MGIMO oraz inni rosyjscy ekonomiści.

Ekonomiści odnotowali obserwowany obecnie spadek obrotów towarowych i ruchu osobowego między Polską a Rosją. Wspomnieli o tzw. „złej retoryce” w mediach i podkreślili, że tracą na tym oba kraje. Zwracano uwagę, że Polska „wychodzi z listy” ważnych partnerów handlowych Rosji. W gorącej dyskusji uczestnicy akcentowali potrzebę dołożenia starań, aby nie stracić pozytywnych aspektów w dotychczasowych stosunkach obu państw.

Polscy i rosyjscy ekonomiści rozmawiali również o programie współpracy i obszarach wspólnych badań naukowych na najbliższe lata. Ustalili kierunki współpracy oraz zapowiedzieli, że będą utrzymywać i rozwijać kontakty naukowe.