Kierownictwo PAN z wizytą studyjną w Paryżu - relacja

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Wsparcie w zdobywaniu środków na badania z unijnych programów, ewaluacja jednostek i zespołów badawczych oraz współpraca międzynarodowa – to najważniejsze tematy omawiane podczas dwudniowego pobytu delegacji Polskiej Akademii Nauk w Paryżu. Rozmowy toczyły się w kilku ważnych francuskich instytucjach naukowych. W dniach 28-29 października 2015 r. Prezes PAN prof. Jerzy Duszyński wraz z Wiceprezesami PAN: prof. Stanisławem J. Czuczwarem, prof. Elżbietą Frąckowiak, prof. Stefanem Malepszym, prof. Edwardem Nęcką oraz prof. Pawłem Rowińskim uczestniczyli w serii spotkań w paryskich instytucjach naukowych.

Kierownictwo PAN z wizytą studyjną w Paryżu
Na zdjęciu (od lewej): prof. Stanisław J. Czuczwar, Wiceprezes PAN, prof. Jerzy Duszyński, Prezes PAN, dr Sébastien Reymond, attaché ds. nauki, technologii i współpracy uniwersyteckiej Ambasady Francji w Warszawie, dr Patric Nédellec, Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej CNRS, prof. Paweł Rowiński, Wiceprezes PAN, prof. Edward Nęcka, Wicerezes PAN.

Delegacji towarzyszyli m.in. dr Sébastien Reymond, attaché ds. nauki, technologii i współpracy uniwersyteckiej Ambasady Francji w Warszawie i dr hab. prof. IGiPZ PAN Marek Więckowski, dyrektor Stacji Naukowej PAN. Rozmowy skupiały się na działaniach mających na celu zwiększenie udziału naukowców w programach unijnych, zwłaszcza w konkursach Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC – European Research Council), wymianie doświadczeń oraz różnych aspektach współpracy międzynarodowej między oboma krajami. Przybliżona została także struktura organizacji nauki we Francji.

Kierownictwo PAN z wizytą studyjną w Paryżu
Na zdjęciu (od lewej): dr Patric Nédellec, dr Dominique Massiot, Dyrektor Instytutu Chemii CNRS

W siedzibie INSERM, czyli Narodowego Instytutu Zdrowia i Badań Medycznych (Institut national de la santé et de la recherche médicale), spotkano się z Richardem Salives, z-cą Dyrektora ds. Współpracy Międzynarodowej odpowiedzialnym za kontakty europejskie. Zaprezentowane zostały dane dotyczące współpracy międzynarodowej, miejsca INSERM w strukturze francuskiej nauki, a także sposobów i możliwości zachęcania naukowców do składania wniosków w programach unijnych.

Kolejne spotkanie dotyczyło ewaluacji badań i jednostek naukowych. Odbyło się w siedzibie Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (HCERES), czyli instytucji, zajmującej się oceną badań i szkolnictwa wyższego. Prezentację prowadził Alain Cappy z Departamentu Oceny Jednostek Naukowych.

Kierownictwo PAN z wizytą studyjną w Paryżu
Na zdjęciu (od lewej): prof. Stanisław J. Czuczwar, prof. Stefan Malepszy

Ostatnią instytucją odwiedzoną podczas pierwszego dnia wizyty było Ministerstwo Edukacji Narodowej, Szkolnictwa Wyższego i Badań (MENESR, Ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche). Z przedstawicielami Ministerstwa rozmawiano m.in. o narodowej strategii badań i innowacji oraz o współpracy zagranicznej, zwłaszcza w kontekście uczestnictwa w programie Horyzont 2020 oraz konkursach ERC.

Drugi dzień w całości poświęcono na rozmowy w siedzibie CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique), Narodowego Centrum Badań Naukowych, największej i najbardziej prestiżowej organizacji naukowej we Francji. Ze strony francuskiej udział wzięli m.in. dr Dominique Massiot, Dyrektor Instytutu Chemii CNRS, dr Patric Nédellec, Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej CNRS, Pascal Dayez-Burgeon, Dyrektor Biura CNRS w Brukseli, dr Pascale Massiani, przedstawicielka ds. Partnerstwa Europejskiego Instytutu Chemii CNRS. Dzielili się oni doświadczeniami związanymi ze wsparciem uczestnictwa naukowców w konkursach ERC oraz specyfiką działania organizacyjnego w ramach CNRS. Praktyczne aspekty pomocy naukowcom startującym, uczestniczącym i rozliczającym granty w konkursach ERC wskazała Laura Sedaine, pracowniczka Narodowego Punktu Kontaktowego ds. ERC. Natomiast dr Guido Pintacuda, jeden ze zdobywców grantu ERC, opowiedział o swoich doświadczeniach związanych z udziałem w konkursie ze szczególnym wskazaniem pomocy otrzymanej z CNRS.

Wizyta studyjna kierownictwa PAN w siedzibie CNRS w Paryżu
Wizyta studyjna kierownictwa PAN w siedzibie CNRS w Paryżu

Po zakończeniu wizyty w CNRS odbyło się spotkanie prof. Jerzego Duszyńskiego z Ambasadorem RP panem Andrzejem Byrtem.

Ponadto 28 października prof. Jerzy Duszyński i prof. Paweł Rowiński uczestniczyli w spotkaniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy z przedstawicielami środowiska naukowego oraz polonijnego w Ambasadzie RP w Paryżu.