Prof. Janusz M. Bujnicki w składzie elitarnego grona naukowych doradców Komisji Europejskiej

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe
Prof. Janusz M. Bujnicki

Prof. Janusz M. Bujnicki z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie został wybrany do grona naukowych doradców Komisji Europejskiej - High Level Group w ramach mechanizmu doradztwa naukowego Komisji Europejskiej SAM (Scientific Advice Mechanism).

10 listopada 2015 r. Komisarz do spraw badań, nauki i innowacji Carlos Moedas ogłosił skład grupy doradców HLG, obok prof. J. M. Bujnickiego w tym prestiżowym gronie znaleźli się: profesor Pearl Dykstra - Erasmus University w Rotterdamie, profesor Elvira Fortunato – NOVA University w Lizbonie, Rolf-Dieter Heuer - dyrektor generalny CERN, Julia Slingo - Chief Scientist, Met Office w Exeter, Cédric Villani dyrektor Henri Poincaré Institute w Paryżu, Henrik C. Wegener - wiceprezes zarządu, akademicki dyrektor generalny i rektor, Technical University of Denmark.

W maju 2015 r., po spotkaniu Przewodniczącego Komisji Europejskiej J.-C. Junckera i Komisarza C. Moedasa z laureatami nagrody Nobla, komisarz ogłosił zamiar uruchomienia mechanizmu doradztwa naukowego Komisji Europejskiej SAM. Jego najważniejszym elementem będzie grono siedmiu doradców. Ich prace wsparte będą ekspertyzami sześciu europejskich organizacji naukowych, których konsorcjum wygrało konkurs w ramach programu H2020.

Prof. Jerzy Duszyński, Prezes Polskiej Akademii Nauk tak skomentował obecność Polaka w gronie doradców KE: - Cieszę się bardzo. To wielki sukces Janusza i Akademii Młodych Uczonych PAN, która wysunęła jego kandydaturę. To też wyraźny sygnał, że jesteśmy poważnym uczestnikiem życia naukowego Europy, bogatym w młode talenty. Janusz w gronie doradców jest zdecydowanie najmłodszą osobą. Chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy uwierzyli w jego potencjał i poparli jego kandydaturę.

Dodatkowe informacje:

Janusz M. Bujnicki (rocznik 1975) jest profesorem nauk biologicznych i szefem grupy badawczej w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie i na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwent Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł magistra uzyskał w 1998, stopnie doktora w 2001, doktora habilitowanego w 2005, a tytuł profesura w 2009 roku. W swoich badania łączy bioinformatykę, biologię strukturalną i biologię syntetyczną. Jego osiągnięcia obejmują opracowanie metod komputerowych służących do modelowania struktur przestrzennych białek i RNA, odkrycie i scharakteryzowanie nowych enzymów biorących udział w metabolizmie RNA, oraz projektowanie i tworzenie białek o nowych właściwościach. Jest autorem ponad 290 publikacji, które przez innych badaczy były cytowane ponad 5400 razy (bez autocytowań), indeks Hirscha 37 (wg. Scopus). W roku 2009 zdobył grant ERC. Otrzymał wiele stypendiów, wyróżnień i nagród za osiągnięcia naukowe, w tym nagrodę EMBO / HHMI YIP, Nagrodę Narodowego Centrum Nauki, Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Nagrodę Prezesa Rady Ministrów. W r. 2013 wygrał narodowy plebiscyt „Polacy z werwą” w kategorii Nauka. Jest redaktorem wykonawczym czasopisma Nucleic Acids Research. Bierze czynny udział w pracach różnych organizacji i ciał naukowych, w tym: Akademii Młodych Uczonych PAN, ruchu społecznym Obywatele Nauki i Komitecie Polityki Naukowej, ciele doradczym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Czytaj także: www.ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2015&na=na-101115