Wizyta kierownictwa PAN w siedzibie Towarzystwa Maxa Plancka w Monachium - relacja

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe
Wizyta kierownictwa PAN w siedzibie Towarzystwa Maxa Plancka w Monachium

„Rozpoznanie musi poprzedzać zastosowanie” – to motto patrona od lat wyznacza sposób funkcjonowania niemieckiego Towarzystwa Wspierania Nauki im. Maxa Plancka. Prezes i kierownictwo PAN podczas wizyty studyjnej w siedzibie głównej Towarzystwa oraz w Instytucie Fizyki przyglądali się organizacji nauki po niemiecku.

19 listopada br. Prezes PAN prof. Jerzy Duszyński odwiedził siedzibę główną oraz jeden z instytutów Towarzystwa Maxa Plancka (Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften – MPG) w Monachium. Towarzyszyli mu Wiceprezesi PAN: prof. Stanisław J. Czuczwar, prof. Elżbieta Frąckowiak, prof. Stefan Malepszy, prof. Edward Nęcka i prof. Paweł Rowiński oraz dr Urszula Wajcen, dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą PAN. Ze strony niemieckiej w spotkaniu w siedzibie głównej MPG uczestniczyli: dr Christina Beck, Kierownik ds. Komunikacji oraz rzecznik prasowa, Simone Bischoff z działu zajmującego się instytutami oraz Ralph Meiers z działu polityki naukowej i relacji zewnętrznych. Towarzyszył im Peter Hergersberg z działu komunikacji, redaktor naukowy magazynu „Max Planck Forschung”.

W rozmowach skupiono się na upowszechnianiu tematów naukowych oraz wykorzystaniu do tego celu nowych mediów i narzędzi komunikacyjnych. Przedstawiciele Towarzystwa Maxa Plancka podzielili się swoimi bogatymi doświadczeniami w zakresie promocji badań naukowych i roli nauki w mediach niemieckich. Zaprezentowali także strukturę instytutów Maxa Plancka oraz specyfikę metod wyboru naukowców sprawujących w nich funkcje kierownicze. Dyskutowane były ponadto metody ewaluacji jednostek naukowych.

Następnie polska delegacja udała się do Instytutu Fizyki Maxa Plancka. Prace badawcze w tym instytucie, którego pierwszym dyrektorem został w 1917 r. Albert Einstein, skupiają się na fizyce i astrofizyce cząstek elementarnych, w ujęciu zarówno teoretycznym, jak i eksperymentalnym. Instytut jest zaangażowany w szereg ważnych projektów badawczych m.in. przygotowania i analizy wyników eksperymentu w Wielkim Zderzaczu Hadronów (projekt CERN).

Podczas wizyty spotkano się z prof. Wolfgangiem Hollikiem, dyrektorem Działu Fenomenologii w obrębie fizyki teoretycznej oraz dr. Stefanem Stronjekiem, fizykiem eksperymentalnym, który jest także kierownikiem PR w Instytucie Fizyki. Przedstawiona została historia i działanie instytutu, jego struktura wewnętrzna i niektóre bieżące projekty. Rozmowy dotyczyły także właściwego przekazywania informacji na temat badań z poziomu instytutu oraz wyglądu relacji naukowców z mediami w Niemczech.

Dodatkowe informacje:

Towarzystwo Maxa Plancka (Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften – MPG) jest największą, niezależną instytucją naukowo-badawczą w Niemczech. Zostało utworzone w 1948 roku jako kontynuacja Towarzystwa Postępu Naukowego im. Cesarza Wilhelma (Keiser-Wilhelm-Gesellschaft). Finansowana jest w całości z pieniędzy publicznych. Towarzystwo koordynuje pracę łącznie 82 instytutów badawczych: 77 znajdujących się na terenie Niemiec, m.in. w Hannoverze, Getyndze, Lipsku, oraz 5 zagranicznych (m.in. w Stanach Zjednoczonych i we Włoszech). Instytuty związane są jedną z trzech Sekcji: Chemii, Fizyki i Technologii, Biologii i Medycyny oraz Humanistyki. Z Towarzystwa Maxa Plancka wywodzi się szereg wybitnych naukowców, w tym 18 Noblistów, m.in. Stefan W. Hell, Ernst Ruska oraz Konrad Lorenz.

Wizyta kierownictwa PAN w siedzibie Towarzystwa Maxa Plancka w Monachium
Od lewej: prof. Stanisław J. Czuczwar, Wiceprezes PAN, prof. Paweł Rowiński, Wiceprezes PAN, prof. Jerzy Duszyński, Prezes PAN, prof. Elzbieta Frąckowiak, Wiceprezes PAN, prof. Edward Nęcka, Wiceprezes PAN, Urszula Wajcen, dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą, prof. Stefan Malepszy, Wiceprezes PAN
Wizyta kierownictwa PAN w siedzibie Towarzystwa Maxa Plancka w Monachium
Od lewej: dr Stefan Stronjek, kierownik PR w Instytucie Fizyki Maxa Plancka, prof. Jerzy Duszyński, prof. Elżbieta Frąckowiak
Wizyta kierownictwa PAN w siedzibie Towarzystwa Maxa Plancka w Monachium
Wizyta kierownictwa PAN w siedzibie Towarzystwa Maxa Plancka w Monachium
Wizyta kierownictwa PAN w siedzibie Towarzystwa Maxa Plancka w Monachium
Portret i rzeźba Maxa Plancka w siedzibie głównej Towarzystwa
Wizyta kierownictwa PAN w siedzibie Towarzystwa Maxa Plancka w Monachium
Instalacja w holu głównym Instytutu Fizyki Maxa Plancka