Wizyta Dyrektora i Doradcy Administratora Generalnego ds. Współpracy Międzynarodowej CEA w Polskiej Akademii Nauk

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe
Wizyta Dyrektora i Doradcy Administratora Generalnego ds. Współpracy Międzynarodowej CEA w Polskiej Akademii Nauk

17 listopada 2015 r. w gabinecie prof. Pawła Rowińskiego, Wiceprezesa PAN, odbyło się spotkanie z panem Hervé Bernard, Dyrektorem i Doradcą Administratora Generalnego ds. Współpracy Międzynarodowej CEA (Komisariatu ds. Energii Atomowej i Alternatywnych Źródeł Energii).

W spotkaniu ze strony francuskiej wzięli także udział pan Philippe Pierrard, Radca ds. Energetyki Jądrowej w Ambasadzie Francji, jego zastępca pan Victor Richet oraz pani Sylvie Aniel z Działu Współpracy Międzynarodowej CEA. Ze strony polskiej oprócz prof. Pawła Rowińskiego Ze strony polskiej gośmi byli prof. Michał Leszczyński z Instytutu Wysokich Ciśnień PAN, prof. Michał Glinicki z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, pan Sebastian Bykuć i pani Ewa Domke z Instytutu Maszyn Przepływowych PAN oraz dr Urszula Wajcen, Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą PAN.

Podczas spotkania pan Herve Bernard zaprezentował strukturę i działalność CEA. Poinformował, że we Francji kładziony jest obecnie ogromny nacisk na badania nad energią jądrową i alternatywnymi źródłami energii. Z kolei pan Sebastian Bykuć z Instytutu Maszyn Przepływowych PAN przedstawił gościom informację nt. nowo otwartego Centrum Badawczego PAN „Konwersja Energii i Źródła Odnawialne” w Jabłonnie. Centrum badawcze wyposażone zostało w unikalną aparaturę badawczą i zespół specjalistycznych laboratoriów dedykowanych podwyższeniu sprawności energetycznej i technologiom „plus-energetycznym” w budownictwie i w małych, lokalnych centrach energetycznych. Będą tam prowadzone badania nad technologiami pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, technologiami magazynowania tej energii i sposobami przesyłania jej, a także nad zarządzaniem energią dzięki technikom informatycznym. Placówka ma być jednocześnie centrum badawczym, jak
i instytucją ukierunkowaną na znajdowanie zastosowań dla wyników swoich badań. Goście przyjęli propozycję zwiedzenia Centrum w Jabłonnie, i 18 listopada 2015 r. odwiedzili tę placówkę.

Zdaniem pana Bernard Jabłonna jest dla CEA bardzo dobrym partnerem do współpracy badawczej nad energetyką słoneczną. Jako jedno z możliwych przyszłych pól współpracy wskazał też możliwość realizacji doktoratów o podwójnym promotorstwie. Podzielił się również francuskimi doświadczeniami z zakresu upowszechniania tematyki związanej z energetyką jądrową wśród społeczeństwa. We Francji kilka razy w roku organizowane są debaty społeczne z udziałem prasy, naukowców, organizacji pozarządowych etc. dotyczące energii jądrowej. Mają one na celu przekazywanie społeczeństwu rzetelnych informacji nt. energii jądrowej i funkcjonowania elektrowni jądrowych.

Obie strony uznały, że interesującym i ważnym aspektem badawczym oraz tematem do dyskusji jest wpływ wykorzystywania energii jądrowej oraz alternatywnych źródeł energii na środowisko.