Debata o imigrantach na sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

131. sesja Zgromadzenia rozpocznie się debatą dotyczącą napływu do Europy uchodźców z Azji i z Afryki. W dyskusji nad problemem imigracji udział wezmą: prof. dr hab. Marcin Kula (UW), prof. dr hab. Marek Okólski (Komitet Badań nad Migracjami PAN), dr hab. Maciej Duszczyk (Zespół Polityk Migracyjnych, Ośrodek Badań nad Migracjami UW) oraz dr hab. Michał Bilewicz (Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW).

Po zakończeniu debaty, członek korespondent PAN prof. Henryk Iwaniec odbierze z rąk profesora Jerzego Duszyńskiego Medal im. Stefana Banacha PAN przyznany przez kapitułę w uznaniu wybitnych zasług dla rozwoju nauk matematycznych.

Następnie Zgromadzenie Ogólne PAN zajmie się sprawami bieżącej działalności Akademii.

Program 131. Sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN
3 grudnia 2015 r., Sala Marmurowa Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, godz. 11.00

1. Otwarcie sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN.
- prof. Jerzy Duszyński, Prezes PAN

2. Debata o imigrantach.
- Przerwa -

3. Wręczenie Medalu im. Stefana Banacha PAN.
- prof. Jerzy Duszyński, Prezes PAN

4. Przyjęcie protokołu Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia 11 czerwca 2015 roku.
- prof. Jerzy Duszyński, Prezes PAN

5. Uchwała w sprawie wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego
z działalności Polskiej Akademii Nauk za rok 2015.
- prof. Wiesław M. Grudzewski, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej PAN

6. Struktura Komitetów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN.
- prof. Leszek Kaczmarek, Dziekan Wydziału II PAN

7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

- Lunch -