Spotkanie władz PAN z ministrem nauki

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe
Spotkanie władz PAN z ministrem nauki
Na zdjęciu od lewej: wiceprezes PAN, prof. Paweł Rowiński, prezes PAN prof. Jerzy Duszyński, minister Jarosław Gowin

Profesorowie Jerzy Duszyński i Paweł Rowiński spotkali się 26 listopada 2015 r. z ministrem nauki i szkolnictwa wyższego Panem Jarosławem Gowinem w celu omówienia przyszłych inicjatyw Polskiej Akademii Nauk oraz znaczenia naukowców w kształtowaniu polskiej nauki.

Prezesi PAN poruszyli m.in. kwestie współpracy pomiędzy Akademią a ministerstwem, zwiększenia mobilności kadr naukowych w kraju oraz promowania doskonałości naukowej. Kolejne spotkanie zaplanowano na połowę grudnia.


Na zdjęciu od lewej: wiceprezes PAN, prof. Paweł Rowiński, prezes PAN prof. Jerzy Duszyński, minister Jarosław Gowin