Prezes PAN z wizytą w Moskwie

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Bieżące problemy i projekty przyszłej współpracy były tematem rozmów Prezesa PAN oraz jednego z wiceprezesów PAN z przedstawicielami rosyjskiej nauki. Podczas dwudniowego spotkania w Moskwie odwiedzono m.in. Rosyjską Akademię Nauk.

Prezes PAN z wizytą w Moskwie
Od lewej: Marek Pąkciński, Dyrektor Stacji Naukowej PAN w Moskwie, Paweł Rowiński, wiceprezes PAN, Jerzy Duszyński, Prezes PAN, Mirosława Wierzbicka, Ambasada RP w Moskwie, Bartosz Cichocki, Ambasada RP w Moskwie. Trzeci od prawej – w środku: Aleksiej Łopatin, wicedyrektor rządowej organizacji „Federalna Agencja Organizacji Naukowych” (FANO)

Prezes Polskiej Akademii Nauk, prof. Jerzy Duszyński wraz z prof. Pawłem Rowińskim, wiceprezesem PAN, w dniach 23-24 listopada 2015 r. odbyli spotkania z przedstawicielami rosyjskiej nauki. Odwiedzili Rosyjską Akademię Nauk (RAN), gdzie spotkali się z jej Prezesem Władimirem Fortowem. Rozmawiano też z kierownictwem Federalnej Agencji Organizacji Naukowych FANO. Tematem dyskusji były bieżące problemy i perspektywiczne projekty współpracy uczonych obu Akademii.

Rozmowy przebiegały w przyjaznej atmosferze. Rosyjscy partnerzy wykazali zrozumienie dla podkreślanej przez Prezesa PAN i jego zastępcę potrzeby podporządkowania wzajemnej wymiany kryteriom naukowej wartości realizowanych wspólnie projektów. Złożona przez przedstawicieli PAN propozycja wspólnego występowania o europejskie granty dla najwybitniejszych uczonych z Polski i Rosji spotkała się z pełną akceptacją strony rosyjskiej.

W drugim dniu wizyty profesorowie z Polski odwiedzili moskiewski Instytut Gleboznawstwa RAN im. Wasilija Dokuczajewa. Zapoznali się z metodami badań oraz instrumentami badawczymi, a także przedyskutowali z dyrekcją Instytutu perspektywy korzystnej dla obu stron współpracy naukowej.

Gości z Polskiej Akademii Nauk przyjęła w Ambasadzie RP Ambasador Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Prezes PAN z wizytą w Moskwie
Od lewej: Marek Pąkciński - Dyrektor Stacji Naukowej PAN w Moskwie, Jerzy Duszyński - Prezes PAN, Paweł Rowiński - Wiceprezes PAN, Bartosz Cichocki - Ambasada RP w Moskwie, Wiktor Tuteljan - Dyrektor Instytutu Żywienia RAN, Walentin Siergijenko - Wiceprezes RAN, Lew Zielionyj - Wiceprezes RAN, Władimir Fortow - Prezes RAN
Prezes PAN z wizytą w Moskwie
Od lewej: Paweł Rowiński, Jerzy Duszyński, Mirosława Wierzbicka, Ambasada RP w Moskwie, Bartosz Cichocki, Ambasada RP w Moskwie
Prezes PAN z wizytą w Moskwie
Od lewej: Lew Zielionyj - Wiceprezes RAN, Wiktor Tuteljan - Dyrektor Instytutu Żywienia RAN, Marek Pąkciński - Dyrektor Stacji Naukowej PAN w Moskwie, Paweł Rowiński - Wiceprezes PAN, Władimir Fortow - Prezes RAN, Jerzy Duszyński - Prezes PAN, Walentin Siergijenko, Wiceprezes RAN
Prezes PAN z wizytą w Moskwie
Od lewej: Władimir Fortow - Prezes RAN, Jerzy Duszyński - Prezes PAN, Walentin Siergijenko - Wiceprezes RAN
Prezes PAN z wizytą w Moskwie
Jerzy Duszyński, Prezes PAN
Prezes PAN z wizytą w Moskwie
Od lewej: Marek Pąkciński, Dyrektor Stacji Naukowej PAN w Moskwie Bartosz Cichocki, Ambasada RP w Moskwie Jerzy Duszyński, Prezes PAN, Andriej Iwanow, Dyrektor Instytutu Gleboznawstwa im. Dokuczajewa RAN

Zdjęcia: Michaił A. Lebiediew