Spotkanie władz PAN z delegacją Niemieckiej Wspólnoty Badawczej

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe
Spotkanie władz PAN z delegacją Niemieckiej Wspólnoty Badawczej

14 grudnia 2015 roku w Gabinecie Prezesa PAN w Warszawie odbyło się spotkanie z delegacją Niemieckiej Wspólnoty Badawczej (niem. Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG); instytucja ta dysponująca budżetem wynoszącym około 2,7 mld EUR rocznie, przeznaczanym na finansowanie projektów badawczych, jest ważnym elementem systemu nauki w Niemczech. Jednocześnie DFG jest największą tego typu instytucją naukową w Europie. Współpraca pomiędzy PAN i DFG odbywa się na podstawie podpisanego we wrześniu 1995 roku Memorandum of Understanding.

Delegacji przewodniczył Prezes DFG prof. Peter Strohschneider, któremu towarzyszyli:

  • Dr. Christian Schaich (Dyrektor Działu ds. Europy Środkowej i Wschodniej funkcjonującego w strukturze Biura ds. Współpracy z Zagranicą DFG);
  • Dr. Johanna Kowol-Santen (Kierownik Działu „Chemia i Inżynieria Procesowa” funkcjonującego w ramach jednego z trzech głównych departamentów centrali DFG);
  • Dr. Marion Schulte zu Berge (Dział ds. Strategii funkcjonujący przy Zarządzie DFG);
  • Dr. Wilma Rethage (Dział ds. Europy Środkowej i Wschodniej, Biuro ds. Współpracy z Zagranicą DFG);
  • Mechthild Wagner, Kierownik Działu ds. Badań Naukowych Ambasady Niemiec w Warszawie.

Niemieckich gości przyjął Prezes PAN prof. Jerzy Duszyński oraz dwoje Wiceprezesów: prof. Elżbieta Frąckowiak i prof. Paweł Rowiński. Biuro Współpracy z Zagranicą PAN reprezentowały: dr Urszula Wajcen, Dyrektor, oraz Agnieszka Rusiecka, pracownik Biura.

W związku z tym, że była to pierwsza wizyta Prezesa DFG po ukonstytuowaniu się obecnych władz PAN, rozmowy koncentrowały się na wzajemnym przybliżeniu sobie przez obu Prezesów zarówno struktury i zasad funkcjonowania kierowanych przez nich instytucji, jak i miejsca i znaczenia tych instytucji w sektorach nauki obu krajów. Podstawowa różnica pomiędzy Polską Akademią Nauk a Niemiecką Wspólnotą Badawczą polega na tym, że DFG to instytucja, której statutowym celem jest finansowanie badań naukowych prowadzonych w ramach projektów zgłaszanych zarówno przez indywidualnych badaczy, jak i przez inne instytucje naukowe. Fakt ten – w połączeniu z wysokością pozostających w gestii DFG środków finansowych - w sposób szczególny pozycjonuje tę instytucję w krajobrazie naukowym Niemiec i jednocześnie odróżnia ją od PAN.

Podczas spotkania w PAN prof. Strohschneider wielokrotnie podkreślał, że intensyfikacja współpracy naukowej z Polską jest dla niego jednym z priorytetów, zachęcając przy tym do korzystania przez polskich naukowców z możliwości grantowych oferowanych przez DFG.

Dyskutowano także na temat konieczności wspierania naukowców w aplikowaniu o granty ERC oraz o drugiej – pierwsza miała miejsce w Warszawie w maju 2014 roku - edycji Polsko-Niemieckiego Szczytu Naukowego, tzn. spotkania szefów największych instytucji naukowo-badawczych oraz szkół wyższych Polski i Niemiec, którego celem będzie m.in. nakreślenie strategicznych ram przyszłej współpracy. Prezesi DFG i PAN wyrazili wolę zorganizowania w roku 2016 drugiej edycji imprezy, włączając w to przedsięwzięcie kilka innych instytucji funkcjonujących w obszarze nauki w Polsce i w Niemczech.