Spotkanie reprezentantów Japońskiego Towarzystwa Popierania Nauki (JSPS) z władzami PAN

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

20 sierpnia 2015 r. prof. Stanisław Jerzy Czuczwar - Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk przyjął reprezentantów Japońskiego Towarzystwa Popierania Nauki (JSPS): prof. Keiichi Kodairę - Dyrektora Oddziału w Bonn i p. Yuriko Nishizaki - zastępcę Dyrektora.

Na spotkaniu omówiono bieżące zagadnienia dotyczące polsko-japońskiej współpracy naukowej prowadzonej w ramach Porozumienia PAN-JSPS. Ponadto przedyskutowano nowe możliwości prowadzenia wspólnych badań naukowych.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: www.jsps.go.jp/english

Spotkanie reprezentantów Japońskiego Towarzystwa Popierania Nauki (JSPS) z władzami PAN
Na zdjęciu (od prawej): prof. Stanisław Filipek, prof. Keiichi Kodaira, prof. Stanisław Jerzy Czuczwar, pani Yuriko Nishizaki, dr Urszula Wajcen