Spotkanie Premier Ewy Kopacz z przedstawicielami środowiska naukowego

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

W nawiązaniu do listu Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Polskiej Akademii Nauk, Narodowego Centrum Nauki oraz Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego r., przedstawiającego konieczność zwiększenia finansowania badań naukowych, 25 sierpnia 2015 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie Premier Ewa Kopacz z przedstawicielami środowiska naukowego.

W spotkaniu udział wzięli: minister NiSW, prof. Lena Kolarska-Bobińska, wiceminister NiSW, prof. Marek Ratajczak, rzecznik prasowy Rządu, Cezary Tomczyk, przewodniczący KRASP, rektor Uniwersytetu Śląskiego, prof. Wiesław Banyś, prezes PAN, prof. Jerzy Duszyński, przewodniczący Rady NCN, prof. Michał Karoński, przewodniczący RGNiSzW, prof. Jerzy Woźnicki, prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, prof. Maciej Żylicz, vice-przewodniczący KRASP, rektor Politechniki Łódzkiej, prof. Stanislaw Bielecki, przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, rektor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, prof. Bronisław Marciniak, przewodniczący Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP, rektor Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Marcin Pałys, rektor Szkoły Głównej Handlowej, prof. Tomasz Szapiro.

Spotkanie poświęcone było omówieniu stanu i perspektyw finansowania nauki i szkolnictwa wyższego przed zbliżającymi się decyzjami w sprawie kształtu przyszłorocznego budżetu. Następne spotkanie z Panią Premier i Panią Minister poświęcone tym kwestiom planowane jest pod koniec przyszłego tygodnia.

Dowiedz się więcej: Pismo Przewodniczącego Rady NCN, Prezesa PAN, Przewodniczącego RGNiSW i Przewodniczącego KRASP do Premier RP Ewy Kopacz

Spotkanie Premier Ewy Kopacz z przedstawicielami środowiska naukowego
Spotkanie Premier Ewy Kopacz z przedstawicielami środowiska naukowego
Spotkanie Premier Ewy Kopacz z przedstawicielami środowiska naukowego
Spotkanie Premier Ewy Kopacz z przedstawicielami środowiska naukowego

Zdjęcia: M. Śmiarowski/KPRM