Wizyta Prezesa Austriackiej Akademii Nauk w PAN

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

8 lipca 2015 r. wizytę w Polskiej Akademii Nauk złożył Prezes Austriackiej Akademii Nauk (AAN) prof. Anton Zeilinger. Austriackiego gościa przyjęli Wiceprezesi PAN: prof. Edward Nęcka oraz prof. Stanisław Czuczwar.

Rozmowy dotyczyły m.in. sposobu finansowania nauki w Polsce i Austrii, w tym instytutów obu akademii, przebiegu współpracy PAN-AAN oraz szczegółów zaplanowanej na październik br. uroczystości obchodów 50. rocznicy nawiązania kontaktów instytucjonalnych pomiędzy akademiami nauk obu krajów.

Przedstawiciele PAN i AAN po raz pierwszy spotkali się w Warszawie we wrześniu 1965 roku. Efektem przeprowadzonych wówczas rozmów było podpisanie rok później, 18 listopada 1966 roku, pierwszego Porozumienia o współpracy naukowej PAN-AAN.

Drugą ważną omawianą podczas spotkania kwestią była skierowana do młodych polskich naukowców inicjatywa Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu, w ramach której zakwalifikowane osoby uzyskiwałyby kompleksową pomoc w przygotowaniu wniosków o granty Europejskiej Rady Badań (ERC).