Sekretarz Stanu w szwajcarskim Ministerstwie Gospodarki, Edukacji i Badań Naukowych z wizytą w PAN

9 czerwca 2015 roku wizytę w PAN złożył Mauro Dell`Ambrogio, Sekretarz Stanu w szwajcarskim Ministerstwie Gospodarki, Edukacji i Badań Naukowych. Ministrowi towarzyszyli: Lukas Beglinger - Ambasador Szwajcarii w Polsce; Chantal Moser - Kierownik ds. Ekonomicznych w Ambasadzie Szwajcarii w Polsce; Leonard Mouny - Młodszy Manager ds. Projektów w szwajcarskim Ministerstwie Gospodarki, Edukacji i Badań Naukowych.

Szwajcarskich gości przyjął Prezes PAN prof. Jerzy Duszyński, Wiceprezes PAN prof. Paweł Rowiński oraz Przewodniczący Rady Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych PAN prof. Stefan Malepszy. Rozmowy dotyczyły sytuacji w nauce w obu krajach, sposobów jej finansowania, aktualnych wyzwań oraz możliwości współpracy polsko-szwajcarskiej. Uczestnicy spotkania zgodnie wyrazili opinię, że tylko doskonałość naukowa może stać się źródłem prawdziwej innowacyjności. Pan Minister Dell`Ambrogio nadmienił, że w Szwajcarii funkcjonuje nadzorowana przez Ministerstwo Gospodarki, Edukacji i Badań Naukowych sieć informacyjna EURESEARCH, która zajmuje się udzielaniem szczegółowych informacji na temat możliwości współpracy naukowej w ramach programów badawczych Unii Europejskiej. Jest to o tyle istotne, że Szwajcaria nie należy do państw członkowskich Unii Europejskiej.

Minister Dell`Ambrogio przebywał w Polsce w związku z odbywającym się tego samego dnia Swiss Innovation Day, konferencją mającą na celu zainicjowanie polsko-szwajcarskiego dialogu politycznego w sprawie nauki i innowacji z uwzględnieniem wyzwań związanych z sektorem prywatnym, oraz zaprezentowanie potencjału innowacyjnego firm z obu krajów. Polską Akademię Nauk reprezentował na tej konferencji Wiceprezes prof. Paweł Rowiński, który wziął udział w debacie plenarnej o innowacjach oraz w panelu „Szwajcarskie i polskie zobowiązania w ramach Europejskiego Obszaru Badań”. Podczas debaty plenarnej omawiane były m.in. możliwości tworzenia optymalnych warunków dla rozwoju innowacji, dotychczasowa polsko-szwajcarska współpraca naukowa, w tym Polsko-Szwajcarski Program Badań jako przykład szwajcarskiego zaangażowania w Polsce, oraz fundamenty szwajcarskiej innowacyjności. Natomiast podczas panelu „Szwajcarskie i polskie zobowiązania w ramach Europejskiego Obszaru Badań” analizowano możliwości wzajemnej współpracy, naświetlono możliwości oferowane przez program Horyzont 2020 oraz zaprezentowano przykłady najbardziej udanej współpracy w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Badań.