Prof. Stefan Malepszy wybrany Wiceprezesem PAN

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

11 czerwca 2015 r. w Auli Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN w Warszawie, odbyła się 130. sesja Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk, podczas której wybrano prof. Stefana Malepszego na stanowisko Wiceprezesa PAN.

Prof. Stefan Malepszy (członek korespondent PAN od 2004 r.) jest specjalistą z zakresu genetyki i biotechnologii. Prowadzi badania nad podstawami ulepszania genetycznego roślin, poznaniem sposobu działania genów odpowiedzialnych za proces embriogenezy somatycznej w kulturze in vitro (kluczowym procesie dla propagacji wegetatywnej roślin) oraz uwarunkowaniami biologicznymi i metodycznymi skutecznego stosowania modyfikacji genetycznych i wytwarzaniem roślin genetycznie zmodyfikowanych przydatnych w gospodarce. Pracuje w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a w latach 2011-2015 był przewodniczącym Rady Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN oraz członkiem Prezydium PAN.

W drugiej części 130. Sesji ZO PAN, Prof. Andrzej Zoll, Przewodniczący Komisji do spraw etyki w nauce przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji w 2014 r. Zgromadzenie przyjęło także sprawozdania: finansowe i z działalności merytorycznej Akademii w 2014 r. Omawiano również propozycję zmiany struktury komitetów naukowych w Wydziale II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN.