Prezes PAN prof. Jerzy Duszyński przyjął delegację Stowarzyszenia im. Maxa Plancka

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

29 maja 2015 roku Prezes PAN prof. Jerzy Duszyński przyjął delegację Stowarzyszenia im. Maxa Plancka (MPG), w skład której weszli: prof. Martin Stratmann - Prezes MPG, pani Angelika Lange-Gao - dyrektor Fundacji Minerva oraz dr Sebastian Höpfner - zastępca szefa Referatu ds. Stosunków Międzynarodowych MPG. Niemieckim gościom towarzyszyła pani Mechthild Wagner, kierownik Wydziału Nauki i Badań Naukowych Ambasady Niemiec. W spotkaniu wzięli udział także Wiceprezesi PAN.

Przeprowadzone podczas spotkania rozmowy dotyczyły następujących zagadnień:

1. Różnice strukturalne pomiędzy Polską Akademią Nauk a Stowarzyszeniem im. Maxa Plancka;
2. Procedury naboru pracowników naukowych przez obie instytucje;
3. Problematyka mobilności naukowców w obu krajach;
4. Sposoby dokonywania ewaluacji instytutów naukowych oraz pracowników naukowych PAN i MPG.
5. Sposoby działania w celu budowania właściwego wizerunku instytucji (public relations).

Członkowie Kierownictwa PAN zostali zaproszeniu przez prof. Stratmanna do kontynuowania rozmów w siedzibie MPG w Monachium; zaproszenie zostało przyjęte.