Zgromadzenie Ogólne PAN wybrało Wiceprezesów PAN na kadencję 2015-2018

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Podczas 129. sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN w dniu 23 kwietnia 2015 r. członkowie Polskiej Akademii Nauk dokonali wyboru Wiceprezesów PAN na kadencję 2015-2018.

Na funkcję Wiceprezesów wybrani zostali: prof.  Stanisław Czuczwar, czł. koresp. PAN z Wydziału V Nauk Medycznych PAN; prof. Elżbieta Frąckowiak, czł. koresp. PAN z Wydziału IV Nauk Technicznych PAN; prof.  Edward Nęcka, czł. rzecz. PAN z Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN oraz prof. dr hab. Paweł Rowiński, czł koresp. PAN z Wydziału III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN.