Prof. Jerzy Duszyński powołany na stanowisko Prezesa PAN

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Premier Ewa Kopacz, 9 kwietnia 2015 r. w czasie spotkania w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wręczyła  prof. Jerzemu Duszyńskiemu powołanie na stanowisko Prezesa Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2015-2018. W spotkaniu uczestniczyły także pani prof. Lena Kolarska-Bobińska, minister nauki i szkolnictwa wyższego i Małgorzata Kidawa-Błońska, sekretarz stanu w KPRM, rzecznik prasowy rządu. W czasie 25-minutowej rozmowy poruszono problematykę  nauki w Polsce i roli PAN w systemie nauki w Polsce.

Prof. Jerzy Duszyński został wybrany na stanowisko Prezesa PAN na Sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN 19 marca 2015 r. Jest biochemikiem. Pełnił m.in. funkcje:  podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2008-2009, Dziekana Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN (2011-2014) i dyrektora Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN (2003–2008). W 2007 został członkiem korespondentem PAN.