Spotkanie informacyjne dla instytutów naukowych PAN na temat Programu Horyzont 2020

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

24 lutego 2015 r. w Warszawie odbyło się spotkanie w ramach współpracy pomiędzy Polską Akademią Nauk a Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN, pełniącym funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego do Programu Ramowego Horyzont 2020.

Podczas spotkania informacyjnego dla instytutów naukowych PAN zostały omówione między innymi: struktura, tematyka i zasady uczestnictwa w Programie, sukcesy jednostek PAN w pierwszych konkursach, oferta sieci KPK, a także przygotowanie dobrego wniosku z perspektywy oceniającego oraz wykonawców projektów, reprezentujących wybrane instytuty PAN.

Materiały ze spotkania dostępne są na stronie internetowej Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE: http://www.kpk.gov.pl/?event=program-horyzont-2020-spotkanie-z-przedstawicielami-instytutow-pan