Nowy Oddział PAN wybrał swoje władze

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Podczas pierwszego Zgromadzenia Członków Oddziału PAN w Olsztynie i Białymstoku z siedzibą w Olsztynie, które odbyło się 19 marca 2015 r., wybrano władze oddziału na kadencję 2015-2018.

Przedstawiciele Oddziału w głosowaniu tajnym zdecydowali jednogłośnie, że w pierwszej kadencji funkcję Prezesa pełnił będzie prof. dr hab. Mariusz Piskuła, czł. koresp. PAN, dyrektor Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie. Prezes na swoich zastępców zgłosił dwie kandydatury: prof. dr hab. Adama Zięcika, wiceprezesa PAN oraz prof. dr hab. Marka Konarzewskiego z Uniwersytetu w Białymstoku. Obie kandydatury zostały także przyjęte jednogłośnie przez zgromadzonych członków Oddziału. Przeprowadzono również głosowanie na członków Prezydium Oddziału. Zostali nimi prof. dr hab. Włodzimierz Bednarski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz prof. dr hab. Ryszard Górecki, rektor tego Uniwersytetu.

Prof. dr hab. Mariusz Piskuła podziękował za zaufanie i zapewnił, że dołoży wszelkich starań, aby Oddział odnosił sukcesy. Oddział PAN w Olsztynie i Białymstoku z siedzibą w Olsztynie został utworzony z inicjatywy prof. Adama Zięcika przy wsparciu członków PAN z Olsztyna, Białegostoku i Warszawy. Głównym zadaniem placówki będzie integrowanie i wzmacnianie środowiska naukowego w regionie Warmińsko-Mazurskim i Podlaskim.