Prof. Michał Kleiber wiceprezesem Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Podczas dorocznego posiedzenia Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk w Salzburgu, prof. Michał Kleiber, Prezes Polskiej Akademii Nauk został wybrany wiceprezesem Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk (European Academy of Sciences and Arts – EASA).

EASA jest jedną z najbardziej prestiżowych organizacji naukowych  w Europie i ma na celu popieranie ogólnoeuropejskiej twórczości naukowej i artystycznej.   Wśród kilkuset członków Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk, w tym 29 laureatów Nagrody Nobla,  jest także wielu naukowców i artystów z innych regionów świata. Członkami EASA z Polski są m.in. Stefan Angielski, Jerzy Buzek, Władysław Bartoszewski, Krzysztof Penderecki, Stanisław Sołtysiński, Andrzej Zoll, abp Alfons Nossol, Maciej Nowicki, Ryszard Tadeusiewicz.

Honorowymi patronami organizacji są m.in. królowie Hiszpanii i Belgii, Wielki Książe  Luksemburga oraz wybitni politycy tacy jak Hans-Dietrich Genscher, Alfred Gusenbauer, Ivan Gašparovič, Jean-Claude Juncker, Helmut Kohl, Romano Prodi, Jaques Santer, Guy Verhofstadt, Arpád Göncz, Franz Vranitzky.