Powstał Oddział Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i Białymstoku
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Powstał Oddział Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i Białymstoku

18 września 2015 r. zainaugurował działalność Oddział Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i Białymstoku z siedzibą w Olsztynie. Jest to ósma placówka PAN zajmująca się promowaniem i upowszechnianiem nauki i integrowaniem społeczności naukowej w regionach. Została utworzona w grudniu 2014 r. na podstawie uchwały przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne PAN. Pozostałe oddziały zlokalizowane są w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Wrocławiu i Łodzi.

Podczas uroczystego otwarcia prezes PAN prof. Jerzy Duszyński zwrócił uwagę, że utworzenie oddziału w Białymstoku i Olsztynie to świadectwo, że w ocenie akademików ten region ma szczególne znaczenie. „To oznacza, że dobrze się dzieje w życiu akademickim tego regionu, że już dojrzał, by reprezentować środowisko naukowe w bardzo ważnych zadaniach. Chodzi o skorzystanie z szansy, jakie niosą fundusze europejskie i regionalne. Po ich wykorzystaniu środowisko naukowe będzie jeszcze bardziej okrzepłe i dojrzałe" - ocenił prof. Duszyński.

O tym jak ważne jest powołanie oddziału PAN mówili również prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz oraz marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin.

Pierwszym prezesem Oddziału PAN w Olsztynie i Białymstoku jest prof. dr hab. Mariusz Piskuła, dyrektor Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności w Olsztynie. Olsztyński Instytut ma także dwa zakłady badawcze w Białymstoku zajmujące się prowadzeniem badań z dziedziny medycyny w odniesieniu do patologii rozrodu człowieka oraz profilaktyki chorób metabolicznych. W Białowieży działa Instytut Biologii Ssaków PAN.

Zdjęcie: Michał Wróbel