Eksperci podpowiadali jak zdobyć grant ERC

Warsztaty, których celem była popularyzacja informacji o projektach finansowanych przez Europejską Radę Ds. Badań (ERC) oraz przybliżenie praktycznych aspektów procesu wnioskowania o granty ERC zorganizowała Polska Akademia Nauk 15 kwietnia 2016 r. Uczestniczyli w niej specjaliści z francuskiego Krajowego Centrum Badań Naukowych (Centre National de la Recherche Scientifique, CNRS).

Pierwszą grupę ekspertów stanowiły osoby uczestniczące w procesie przygotowywania projektów: Chantal Khan-Malek, zastępca dyrektora Departamentu Badań Europejskich i Współpracy Naukowej, Pascale Massiani, przedstawicielka ds. partnerstwa europejskiego Instytutu Chemii CNRS oraz Franc Pattus dyrektor ds. badań Instytutu Nauk Biologicznych CNRS.

Drugą grupą byli laureaci grantów ERC: Mathieu Lewin, matematyk, dyrektor ds. badań INSIMI CNRS, pracownik Ecole Normale Superieure zajmujący się równaniami różniczkowymi cząstkowymi, kwantową teorią pola i mechaniką kwantową, Sebastien Pfeffer, biolog molekularny, dyrektor ds. badań IBMC CNRS w Strasbourgu, badacz RNA jako nośnika informacji genetycznej w wirusach oraz Alessandro Siria, fizyk zatrudniony w Laboratoire Physique Statistique, CNRS i Ecole Normale Superieure.

Podczas indywidualnych prezentacji specjaliści mówili o tym, jak opracować dokumenty i jak przygotować się do wywiadu przed panelem w Brukseli. Laureaci grantów podzieli się swoim doświadczeniem związanym z tym procesem, przedstawiając także osobiste uwagi i Know-How.

Po każdej prezentacji zadawano szczegółowe pytania, na przykład o kwestie formalne związane z aplikacją, jak również ustalaniem budżetu w grantach. Obiektem zainteresowania były także kryteria nieformalne, takie jak konieczność posiadania odpowiedniej liczby dobrej jakości publikacji.

Spotkanie prowadził prof. Edward Nęcka, wiceprezes PAN, który we wprowadzeniu wyjaśnił konieczność wyjątkowego potraktowania kwestii będącej przedmiotem spotkania.

W materii grantów ERC mamy poważny problem jako państwo – mówił. Mamy około 80 tys. aktywnych badaczy, wiele renomowanych uniwersytetów i politechnik. W strukturze Polskiej Akademii Nauk działa ponad 70 jednostek naukowych. Polska posiada olbrzymi potencjał naukowy. Niestety, nie odzwierciedla go wynik w pozyskiwaniu grantów ERC. Otrzymaliśmy ich 21, podczas gdy Wielka Brytania dostała 1306, Niemcy 875, a Francja 763. Również w porównaniu z krajami o podobnej liczbie naukowców, takimi jak Holandia, która może się pochwalić 554 laureatami, wypadamy blado. Nie ratuje nas także zestawienie z państwami o podobnym potencjale gospodarczo-społecznym. Czechy, mimo że są trzy razy mniejsze, mają mniej więcej tyle samo laureatów, co my. Węgry natomiast, mimo mniejszej populacji, obszaru i nominalnego PKB mają ich 48. Zaprosiliśmy specjalistów z Francji, ponieważ szczycą się wspaniałym systemem pomocy dla beneficjentów i aplikantów. Możemy się od nich wiele nauczyć pod względem Coachingu i Know-How, których to sfer nie można ująć po prostu na papierze. Należy je poznać poprzez doświadczenie. Francuscy aplikanci mają 15% skuteczność w pozyskiwaniu grantów ERC – to drugi wynik w Europie.

Warsztaty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem – uczestniczyło w nich ponad siedemdziesięciu naukowców z Polski, a także Sebastien Reymond, Attache ds. Nauki, Technologii i Współpracy Uniwersyteckiej z Ambasady Republiki Francuskiej w Warszawie.

W trakcie warsztatów odbyła się także konferencja prasowa, w której uczestniczyli podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Leszek Sirko, wiceprezes PAN prof. dr hab. Paweł Rowiński, dyrektor Biura ds. Doskonałości Naukowej Ewa Kuśmierczyk oraz polscy laureaci grantów.

Zdjęcia: Jakub Ostałowski