Vivat Professor Jan Strelau

Vivat Professor Jan Strelau

Prof. dr hab Jan Strelau otrzymał 21 kwietnia 2016 r. doktorat honoris causa Uniwersytetu Humanistyczno-społecznego SWPS – uczelni, na której pracuje od piętnastu lat. Nadanie tytułu doktora honoris causa to kolejne z długiej listy wyróżnień dla wybitnego uczonego zajmującego się badaniami nad temperamentem, członka Polskiej Akademii Nauk, honorowego redaktora naczelnego magazynu PAN „Academia”.

Profesor Jan Strelau wykształcił kilka pokoleń psychologów. Jego najważniejszym osiągnięciem jest odkrycie wpływu temperamentu osób na różnicowanie się ich stylów pracy. Badanie funkcji temperamentu w rozwoju psychicznym człowieka umożliwiło wykazanie związków między temperamentem a osobowością. Sposób rozumienia i prowadzenia badań temperamentu przez zespół Jana Strelaua nazwano „warszawską szkołą temperamentu”.

W laudacji prof. dr hab. Andrzej Eliasz podkreślał zasługi Jana Strelaua dla współczesnej psychologii, zwłaszcza sformułowanie powszechnie znanej na świecie regulacyjnej teorii temperamentu. Nie skupił się jednak tylko na tym, ale postarał się przybliżyć uczestnikom uroczystości osobowość Doktora Honorowego – niezwykle pracowitego oraz systematycznego, który „przez wiele lat kończył codzienny cykl pracy naukowej wtedy, gdy inni dopiero rozpoczynali dzień”. Wczesnoporannych, codziennych zajęć naukowej nie przerywał nawet urlop. Stawiane sobie wysokie wymagania przekładały się na oczekiwanie zaangażowania i rzetelności od innych. Z drugiej strony, Profesor był zawsze prawdziwym liderem.

Znaczenie szczególnej relacji naukowej i pedagogicznej – mistrza i ucznia – rzadko już dziś spotykanej na uniwersytetach między wykładowcami a studentami, Jan Strelau podkreślił w swoim wystąpieniu.

Anna Kilian

Zdjęcia: J. Ostałowski