Eksperci podpowiadali jak zdobyć grant ERC

Warsztaty, których celem była popularyzacja informacji o projektach finansowanych przez Europejską Radę Ds. Badań (ERC) oraz przybliżenie praktycznych aspektów procesu wnioskowania o granty ERC zorganizowała Polska Akademia Nauk 15 kwietnia 2016 r. Uczestniczyli w niej specjaliści z francuskiego Krajowego Centrum Badań Naukowych (Centre National de la Recherche Scientifique, CNRS).

Czytaj więcej
Młodzi w nauce. Debata o kierunkach rozwoju nauki w Polsce

Młodzi w nauce. Debata o kierunkach rozwoju nauki w Polsce - relacja

16 marca 2016 r. w Krajowej Szkole Administracji Publicznej odbyło się spotkanie zorganizowane wspólnie przez Akademię Młodych Uczonych oraz Radę Młodych Naukowców pod tytułem „Młodzi w nauce. Debata o kierunkach rozwoju nauki w Polsce”. Spotkanie rozpoczęło wystąpienie Prezesa Polskiej Akademii Nauk prof. Jerzego Duszyńskiego. Uczestnikami debaty byli między innymi przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: dr Piotr Dardziński, Podsekretarz Stanu w MNiSW, i dr Andrzej Kurkiewicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju.

Czytaj więcej

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego - relacja

Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego już po raz piąty w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się debata. 22 lutego dyskutowano nad zagadnieniem „Język wobec zmian społecznych”. Debatę poprzedziła uroczystość wręczenia nagrody „Zasłużony dla Polszczyzny”, podczas której została też ogłoszona lektura do Narodowego Czytania 2016.

Czytaj więcej

Członkowie AMU w "Rzeczpospolitej"

Akademia Młodych Uczonych ponownie pełniła rolę partnera dodatku „Innowacje” dziennika "Rzeczpospolita", który ukazał się w dniu 25 lutego 2016 r. W wydaniu opublikowano tekst autorstwa prof. Jakuba Fichny, Przewodniczącego AMU, odnoszący się do innowacyjności w farmacji w Polsce oraz wypowiedzi członków AMU: prof. Janusza Bujnickiego oraz prof. Dariusza Jemielniaka, dotyczące ich doświadczeń w działalności na styku nauka-biznes.

Czytaj więcej
Przedstawiciele Chińskiej Akademii Nauk z wizytą w PAN

Przedstawiciele Chińskiej Akademii Nauk z wizytą w PAN

W ramach roboczej wizyty w dniach 22–23 lutego 2016 r. przedstawiciele Chińskiej Akademii Nauk i Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie spotkali się z kierownictwem Polskiej Akademii Nauk oraz odwiedzili Instytut Chemii Fizycznej PAN i Muzeum i Instytut Zoologii PAN.

Czytaj więcej

Konkursy MAESTRO 7, HARMONIA 7 i SONATA BIS 5 NCN - 195 milionów dla badaczy

„Przyczyny zmienności gorących gwiazd”, „Mechanizmy inkorporacji i usuwania rybonukleotydów w komórkach E.coli”, „Badania nad zróżnicowaniem inwentarzy kamiennych późnograweckich stanowisk Europy Centralnej” – takie m.in. projekty zwyciężyły w konkursach MAESTRO 7, HARMONIA 7 i SONATA BIS 5 NCN. Na liście laureatów znalazło się 157 naukowców, w tym 45 z Polskiej Akademii Nauk.

Czytaj więcej