Druga debata pt. „Konflikt czy sztafeta pokoleń” organizowana przez Akademię Młodych Uczonych

Druga debata pt. „Konflikt czy sztafeta pokoleń” organizowana przez Akademię Młodych Uczonych

4 listopada 2015 r. w Centrum Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego, odbyła się debata pt. „Konflikt czy sztafeta pokoleń”. Wiodącym tematem debat „Konflikt czy sztafeta pokoleń” były wzajemne stosunki między naukowcami o różnym stażu pracy i doświadczeniu. Podczas ubiegłorocznych dyskusji, prowadzonych w trakcie trzech paneli, podjęto kwestie sytuacji naukowców na różnych etapach kariery, od osób rozpoczynających karierę naukową, poprzez usamodzielniających się, aż po naukowców o ugruntowanej pozycji i dorobku.

Czytaj więcej
Kierownictwo PAN z wizytą studyjną w Paryżu

Kierownictwo PAN z wizytą studyjną w Paryżu - relacja

Wsparcie w zdobywaniu środków na badania z unijnych programów, ewaluacja jednostek i zespołów badawczych oraz współpraca międzynarodowa – to najważniejsze tematy omawiane podczas dwudniowego pobytu delegacji Polskiej Akademii Nauk w Paryżu. Rozmowy toczyły się w kilku ważnych francuskich instytucjach naukowych. W dniach 28-29 października 2015 r. Prezes PAN prof. Jerzy Duszyński wraz z Wiceprezesami PAN: prof. Stanisławem J. Czuczwarem, prof. Elżbietą Frąckowiak, prof. Stefanem Malepszym, prof. Edwardem Nęcką oraz prof. Pawłem Rowińskim uczestniczyli w serii spotkań w paryskich instytucjach naukowych.

Czytaj więcej
Wizyta Sekretarz Generalnej Funduszu Badań Naukowych Flandrii (FWO) w PAN

Wizyta Sekretarz Generalnej Funduszu Badań Naukowych Flandrii (FWO) w PAN

14 października 2015 roku Sekretarz Generalna Funduszu Badań Naukowych Flandrii (FWO), dr. ir. Elisabeth Monard spotkała się z Wiceprezesami Polskiej Akademii Nauk, prof. Pawłem Rowińskim i prof. Stanisławem Czuczwarem oraz z delegacjami z jednostek naukowych PAN odpowiedzialnymi za współpracę polsko-flandryjską: Instytutu Badań Systemowych PAN, Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN oraz Instytutu Chemii Fizycznej PAN (dyrektorami, naukowcami polskimi oraz naukowcami belgijskimi przebywającymi aktualnie w Polsce w ramach wymiany osobowej).

Czytaj więcej

Polsko-rosyjskie forum ekonomiczne w Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie

22 października 2015 r w Instytucie Ekonomii Rosyjskiej Akademii Nauk odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa zatytułowana „Imperatywy współpracy w niespokojnym świecie”. Organizatorem spotkania była Stacja Naukowa PAN w Moskwie we współpracy z Instytutem Ekonomii Rosyjskiej Akademii Nauk i Instytutem Nauk Ekonomicznych PAN. Patronat nad wydarzeniem objęła Ambasada RP w Moskwie.

Czytaj więcej
"Citizen science" w Brukseli i w Warszawie

O "Citizen science" w Brukseli i w Warszawie

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claud Juncker 13 października 2015 r. spotkał się z członkami European Group on Ethics in Science and New Technologies (EGE). W czasie spotkania zorganizowanego w siedzibie Przewodniczącego Komisji Europejskiej, w którym wzięli udział także Komisarze KE ds. Badań Naukowych i Zdrowia, omawiano ostatnią opinię EGE dotyczącą citizen science.

Czytaj więcej

Nauka, innowacje i biznes. Belgijsko-polskie seminarium - podsumowanie

13 października 2015 r. odbyło się belgijsko-polskie seminarium „Innovation in Life Sciences. Bridging Academic and Industrial Research”, które swoją obecnością zaszczycił Filip I Król Belgów. Zaproszonych gości, przedstawicieli świata nauki i biznesu, powitał Wiceprezes PAN prof. Paweł Rowiński. W wystąpieniu prof. Rowiński podkreślił, że świat stawia wyzwania i oczekiwania wobec nowych specjalizacji naukowych, co wymaga doskonałości w prowadzonych badaniach. Zauważył także, że współpraca nauki i biznesu jest niezbędna oraz że oba sektory mogą się wzajemnie od siebie wiele nauczyć.

Czytaj więcej

Wizyta Prezesa PAN w Kijowie

W dniach 23–27 września 2015 r. Prezes PAN, prof. Jerzy Duszyński przebywał w Kijowie. W trakcie wizyty wziął on udział w międzynarodowej konferencji „Ion channels trimming the brains”, na której wygłosił wykład pt. „Recent challenges and opportunities for the Polish Academy of Sciences”.

Czytaj więcej

Międzynarodowe seminarium "Citizen science - aspekty merytoryczne, prawne i etyczne"

Wprowadzaniu nowych technologii do nauki i medycyny towarzyszy transformacja mechanizmów powstawania innowacji w tej dziedzinie, a zwłaszcza udziału przedstawicieli społeczeństwa w tych procesach. Zjawisko to bywa określane jako "citizen science". Terminem tym określa się współudział w nauce osób niebędących ekspertami w planowaniu i wykonywaniu doświadczeń naukowych, ich analizie, wnioskowaniu oraz formułowaniu zasad polityki naukowej. Polska Akademia Nauk organizuje poświęcone tej kwestii międzynarodowe seminarium zatytułowane „Citizen science – aspekty merytoryczne, prawne i etyczne” 26 października 2015 r. w Warszawie.

Czytaj więcej
Powstał Oddział Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i Białymstoku
Nowy Oddział PAN

Powstał Oddział Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i Białymstoku

18 września 2015 r. zainaugurował działalność Oddział Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i Białymstoku z siedzibą w Olsztynie. Jest to ósma placówka PAN zajmująca się promowaniem i upowszechnianiem nauki i integrowaniem społeczności naukowej w regionach. Została utworzona w grudniu 2014 r. na podstawie uchwały przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne PAN. Pozostałe oddziały zlokalizowane są w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Wrocławiu i Łodzi.

Czytaj więcej