Międzynarodowe sympozjum "S&T Trends Symposium to support the Biological and Toxin Weapons Convention (BTWC)"

W dniach 13-15 września 2015 w Warszawie odbyło się międzynarodowe sympozjum pt. „S&T Trends Symposium to Support the Biological and Toxin Weapons Convention (BTWC)”, które zgromadziło uczonych oraz ekspertów rządowych zajmujących się kwestiami bezpieczeństwa z 30 krajów. Celem sympozjum było omówienie postępu w nauce i technice, mającego istotny wpływ na sferę bezpieczeństwa. Sympozjum zorganizowała Polska Akademia Nauk przy wsparciu IAP – the Global Network of Science Academies, Towarzystwa Królewskiego w Londynie, Akademii Nauk Stanów Zjednoczonych, jako element projektu, mającego na celu przeprowadzenie niezależnego przeglądu najnowszych postępów w dziedzinie nauki i techniki, które mają implikacje dla Konwencji o zakazie broni biologicznej i toksycznej (Biological and Toxin Weapons Convention (BTWC) w celu przygotowania odpowiedniego materiału na Posiedzenia Państw Stron Konwencji w 2015 r. oraz Konferencji Przeglądowej w 2016 r.

Czytaj więcej
Spotkanie Premier Ewy Kopacz z przedstawicielami środowiska naukowego

Spotkanie Premier Ewy Kopacz z przedstawicielami środowiska naukowego

W nawiązaniu do listu Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Polskiej Akademii Nauk, Narodowego Centrum Nauki oraz Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego r., przedstawiającego konieczność zwiększenia finansowania badań naukowych, 25 sierpnia 2015 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie Premier Ewa Kopacz z przedstawicielami środowiska naukowego.

Czytaj więcej

Pożegnanie profesor dr hab. n. med. Ireny Hausmanowej-Petrusewicz

Odeszła wielka postać polskiej medycyny, a z jej odejściem zamknął się ważny rozdział historii polskiej neurologii. 15 lipca 2015 roku o godzinie 11.00 na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie odbyły się uroczystości związane z pożegnaniem Profesor Ireny Hausmanowej-Petrusewicz, członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk, zmarłej 7 lipca 2015 r.

Czytaj więcej

Wspólne obrady prezydium KRASP i KRUP z udziałem członków Prezydium PAN

Przedstawiciele Prezydium PAN, wiceprezesi Akademii prof. Paweł Rowiński, prof. Stanisław J. Czuczwar, prof. Stefan Malepszy oraz Kanclerz PAN Tadeusz Latała i przewodniczący Rady Kuratorów Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN prof. Jerzy Brzeziński uczestniczyli w posiedzeniu Prezydiów Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) i Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP), które odbywało się w dniach 2 do 3 lipca 2015 r. w Olsztynie.

Czytaj więcej

Sekretarz Stanu w szwajcarskim Ministerstwie Gospodarki, Edukacji i Badań Naukowych z wizytą w PAN

9 czerwca 2015 roku wizytę w PAN złożył Mauro Dell`Ambrogio, Sekretarz Stanu w szwajcarskim Ministerstwie Gospodarki, Edukacji i Badań Naukowych. Ministrowi towarzyszyli: Lukas Beglinger - Ambasador Szwajcarii w Polsce; Chantal Moser - Kierownik ds. Ekonomicznych w Ambasadzie Szwajcarii w Polsce; Leonard Mouny - Młodszy Manager ds. Projektów w szwajcarskim Ministerstwie Gospodarki, Edukacji i Badań Naukowych.

Czytaj więcej

Prof. Stefan Malepszy wybrany Wiceprezesem PAN

11 czerwca 2015 r. w Auli Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN w Warszawie, odbyła się 130. sesja Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk, podczas której wybrano prof. Stefana Malepszego na stanowisko Wiceprezesa PAN.

Czytaj więcej