Pożegnanie: zmarł profesor Adam Bielański

Pożegnanie prof. Adam Bielański

Wikimedia Commons

Odszedł prof. Adam Bielański – specjalista z zakresu chemii fizycznej i nieorganicznej, pionier i twórca polskiej szkoły katalizy chemicznej, od 1964 roku członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, wiceprezes PAN w latach 1990-1995. – Siłę do działania daje mi ciekawość. W Instytucie bywam codziennie – nie mógłbym inaczej – mówił w niedawnym wywiadzie dla magazynu PAN „Academia”. W grudniu skończyłby 104 lata.

Urodził się 14 grudnia 1912 roku w Krakowie. Studia chemiczne ukończył w Akademii Górniczej w 1936 roku, doktorat uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1945 r. Od 1955 r. profesor nadzwyczajny, od 1962 profesor zwyczajny. Doktor honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej i Uniwersytetu Wrocławskiego, profesor honorowy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1964 roku członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, wiceprezes PAN w latach 1990-1995. Członek Polskiej Akademii Umiejętności. Od 1983 roku pracuje w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN. Autor wielu prac i artykułów w zakresie chemii, w tym: „Surface Properties of Transition Metal Oxides: Concepts and Ideas”, The Cambridge University Press, 1998; „Oxygen in Catalysis” (współautor Jerzy Haber), Marcel Dekker New York, 1990. Autor wielokrotnie wznawianego podręcznika uniwersyteckiego „Podstawy chemii nieorganicznej”.

Wywiad z prof. Adamem Bielańskim – „Mam szczęście do dobrych ludzi” – można przeczytać tutaj.