Wrześniowe warsztaty dla naukowców aplikujących o granty ERC

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Warsztaty ERC 3

Polska Akademia Nauk oraz Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie zapraszają do udziału w warsztatach, których celem jest przygotowanie naukowców do aplikowania o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ang. European Research Council – ERC). Warsztaty skierowane do obecnych i przyszłych liderów naukowych odbędą się 19 września w MIBMiK. Zgłoszenia do 9 września.

W latach 2007-2013 (7. Program Ramowy) do Polski trafiło jedynie 14 z 4322 grantów przyznanych przez ERC. Po dwóch latach realizacji programu Horyzont 2020 sytuacja nie przedstawia się korzystniej – polskie jednostki naukowe otrzymały zaledwie 7 z niemal 2000 przyznanych grantów ERC. Utrzymanie takich wyników oznaczałoby, że do końca realizacji H2020 Polska uzyska finansowanie około 20 projektów, czyli mniej niż 0,3% wszystkich grantów przyznanych przez ERC.
Odpowiedzią na ten problem mają być warsztaty, podczas których laureaci i ewaluatorzy grantów ERC podzielą się swoimi doświadczeniami. Pierwsza część spotkania będzie się składać z wykładów ekspertów i dyskusji. W drugiej części wybrane osoby będą mogły omówić swoje pomysły badawcze podczas dwugodzinnej sesji konsultacji indywidualnych. Konsultacje poprowadzą Prof. Jacek Kuźnicki, Prof. Agnieszka Zalewska, Prof. Tomasz Dietl, Prof. Francesca Cutruzzola, Prof. Janusz Bujnicki oraz Dr. Marcin Nowotny. Uczestnicy tej części warsztatów zyskają również wskazówki dotyczące formalno-prawnych aspektów przygotowania projektów ERC. Porad w tym zakresie udzielać będą Dorota Libiszowska, Ewa Kuśmierczyk i Wiesław Studencki.
 
Serdecznie zapraszamy potencjalnych kandydatów chcących aplikować o granty ERC do rejestrowania się na warsztaty. Aby potwierdzić swoje zgłoszenie należy skontaktować się z Biurem ds. Doskonałości Naukowej PAN (doskonalosc@pan.pl). Zgłoszenia można przesyłać do 9 września 2016 r.
 

Program warsztatów:
 
9:00 – 9:30 Registration and welcome coffee 
9:30 – 9:50 Welcome speech
                   Prof. Paweł Rowiński, Deputy President of the Polish Academy of Sciences
                   Prof. Jacek Kuźnicki, Director of the International Institute of Molecular and Cell Biology in Warsaw
9:50 – 10:00  Support of the Polish Academy of Sciences for ERC candidates and laureates
                  Ewa Kuśmierczyk, Director of the Excellence in Science Department PAS
10:00 – 10:20 ERC grants from the perspective of the ERC Identification Committee member
                  Prof. Agnieszka Zalewska, Institute of Nuclear Physics PAS
10:20 – 10:50 What do the ERC evaluators expect from a project proposal?
                  Prof. Tomasz Dietl, Institute of Physics PAS
10:50 – 11:20  ERC grants from the perspective of the ERC evaluator
                  Prof. Francesca Cutruzzola, Sapienza University of Rome
11:20 – 11:35  Discussion
11:35 – 11:50  Coffee break
11:50 – 12:20 ERC grants from the perspective of the laureate and evaluator
                  Prof. Janusz Bujnicki, International Institute of Molecular and Cell Biology in Warsaw
12:20 – 12:50  ERC grants from the perspective of the laureate
                  Dr. Marcin Nowotny, International Institute of Molecular and Cell Biology in Warsaw
12:50 – 13:00 Discussion
13:00 – 14:00  Lunch break
14:00 – 16:00 Individual consultations of selected ERC applicants with ERC panelists and laureates
 
Warsztaty ERC
Poniedziałek, 19 września 2016 r.
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
ul. Ks. Trojdena 4, Warszawa
Koszt: 50 zł + 23% VAT (udział w warsztatach + catering)
Spotkanie odbędzie się w języku angielskim