Trzy priorytety, czyli plany Polskiej Akademii Nauk na 2017 r.

Nadrzędna kategoria: Media

Prace nad organizacją Uniwersytetu Polskiej Akademii Nauk oraz utworzenie pomocniczej jednostki naukowej PAN – Polskiego Instytutu Studiów Zaawansowanych zapowiedział wczoraj prezes Akademii prof. Jerzy Duszyński. Kolejnym istotnym punktem w planach PAN na 2017 r. jest także dalszy rozwój Biura ds. Doskonałości Naukowej.

Rozpoczynamy projekt Uniwersytetu Polskiej Akademii Nauk – ogłosił prof. Duszyński podczas konferencji prasowej zorganizowanej z okazji Zgromadzenia Ogólnego PAN. – Akademia ma olbrzymi potencjał naukowy, który jest bardzo dobrze wykorzystywany do prowadzenia prac naukowych i innowacji. Szkoda jednak, że tak mało jest wykorzystywany do kształcenia. Przy PAN są studia doktoranckie, ale możliwości Akademii są znacznie większe. To duży i ryzykowny projekt – w polskiej nauce istnieje pewien deficyt ufności i współdziałania. Jednak wszyscy możemy zyskać na tym, że widzialność polskiej nauki będzie lepsza, a miejsce polskich instytucji szkolnictwa wyższego w rankingu międzynarodowym znacząco się poprawi.
Nad szczegółami tego projektu pracuje zespół kierowany przez wiceprezesa PAN, prof. Pawła Rowińskiego. Jest nadzieja, że szczegółowa koncepcja zostanie przedstawiona w 2017 r. w Krakowie na Narodowym Kongresie Nauki.  
    
Prezes Akademii zapowiedział także powstanie pomocniczej jednostki naukowej Akademii – Polskiego Instytutu Studiów Zaawansowanych. Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk humanistycznych i społecznych. Idea instytutów studiów zaawansowanych polega na jedno- lub dwu-semestralnych pobytach wybitnych przedstawicieli światowej humanistyki i nauk społecznych, podczas których realizują oni indywidualne projekty badawcze. Utworzenie jednostki ma na celu przede wszystkim umiędzynarodowienie polskiej humanistyki i nauk społecznych (HiNS) oraz zwiększenie udziału polskich uczonych z obszaru HiNS w grantach ERC.  
– W Europie działa już kilkanaście takich Instytutów – podkreślił prof. Duszyński. – Wybrani w konkursach międzynarodowych wspaniali przedstawiciele nauk humanistycznych i społecznych, realizują w nich swoje badania przez 5 lub 10 miesięcy. Dzięki takiemu rozwiązaniu do Węgier trafiło 9 projektów ERC. Taki jest także nasz cel: zwiększenie uczestnictwa Polski w programach ERC i światowej widzialności polskich nauk humanistycznych i społecznych.
Projekt, nad którym Akademia pracuje od pół roku, zyskał całkowitą akceptację Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Priorytetowym zadaniem w nadchodzącym roku jest również  ugruntowanie renomy Biura ds. Doskonałości Naukowej, które rozpoczęło swoją działalność w kwietniu br. w Akademii.
– To komórka organizacyjna, która odgrywa bardzo dużą rolę w całym środowisku naukowym w Polsce, pomaga bowiem naukowcom w występowaniu o granty ERC – mówił prezes PAN. – Biuro odniosło sukces już po 2-3 miesiącach działalności, ale liczymy na to, że liczba uzyskanych grantów będzie stale rosła. W tej chwili Biuro wspiera 10 naukowców w przygotowaniu wniosków projektowych do ERC. Przynajmniej kilku z nich ma duże szanse na odniesienie sukcesu.